Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-06-02

Skautų TV: Skautoperiai - filmavimas saulėtą dieną

Antroji pamokėlė apie filmavimą tomis dienomis, kurių taip retai pasitaiko stovyklose.