Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-05-24

Lietuvos skautija ir Krašto apsaugos ministerija atnaujino bendradarbiavimo sutartį!

Lietuvos skautija ir Krašto apsaugos ministerija atnaujino bendradarbiavimo sutartį!

Gegužės 23 dieną Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos skautija pasirašė atnaujintą bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama skatinti jaunimą domėtis Lietuvos valstybės gynimo ir nacionalinio saugumo klausimais, ugdyti pilietiškumą, patriotiškumą ir atsakingumą.

 

Sutartį Krašto apsaugos ministerijoje pasirašė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir vyriausioji skautininkė Ieva Žilinskienė.

 

Atnaujinat sutartimi abi šalys įsipareigojo pagal savo kompetenciją bendradarbiauti, siekdamos puoselėti bendras Lietuvos kariuomenės ir Skautijos vertybes – atsakomybę už savo šalį, fizinį aktyvumą ir pilietiškumą, patriotiškumą.

 

LS vyr. skautininkės Ievos Žilinskienės teigimu, sutarties tekstas buvo derintas keletą mėnesių, per tą laiką krašto apsaugos ministras buvo apsilankęs LS vadovų suvažiavime. LS bei KAM nuolat vykdo bendrų renginių viešinimą, o vasaros stovyklų metu kariai nuolat kviečiami pasidalinti savo patirtimi.

 

(Alfredo Pliadžio nuotr.)

 

Džiaugiamės šia iniciatyva bei linkime gražaus bei vaisingo abiejų šalių bendradarbiavimo! 

 

LS ir KAM informacija