Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-05-20

Roges žiemai ruošk vasarą

Dalinamės mintimis apie BTU akciją ir kviečiame jau dabar apmąstyti šios akcijos tikslus

Prieš beveik kiekvieną įvykį ar renginį vyksta pasiruošimas – tam, kad tas įvykis ar renginys būtų geras, gražus ir prasmingas. Šių metų pabaigoje kaip ir kiekvienais metais vyks Betliejaus Taikos Ugnies (BTU) akcija. Tam, kad ji būtų prasminga, kviečiame jau dabar pradėti jai ruoštis.

 

 

Kiekvieną mėnesį jums, broliai ir sesės, mes siūlome po tam tikrą užduotį - protui, širdžiai arba rankoms :) Pirmoji užduotis yra tokia: perskaitykite šį straipsnį ir kartu su savo vienetu atsakykite į jo pabaigoje esančius keturis klausimus:

1. Ar mūsų organizacijai svarbi BTU? Kodėl?
2. Ar dalyvavimas BTU gali stiprinti mūsų organizacijos skautų tikėjimą? Ar mums tai svarbu?
3. Ar BTU organizavimas gali padėti formuoti visuomenės teigiamą įvaizdį apie skautus? Kodėl mums tai svarbu?
4. Ar norime toliau tęsti BTU tradiciją Lietuvoje? Jei atsakymas taip, būtinai reikia atsakyti ir į šį klausimą – ką mes dėl to galime padaryti?

Jūsų atsakymai ir pamąstymai laukiami el. paštu btulietuva@gmail.com (iki vasaros pabaigos).

 

Ir - dar vienas dalykas, kurį užduotimi būtų sunku pavadinti. Brolius ir seses iš visų Lietuvos skautiškų organizacijų kviečiame kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį melstis vis kita intencija, susijusia su BTU.

Šį mėnesį kviečiame melstis už viso pasaulio skautus, organizuojančius Betliejaus Taikos Ugnies akciją. Juk yra pasakyta „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų...“.