Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-05-19

LS Taryba pradėjo XVIII sezoną

Gegužės 17 d. Kaune vyko Lietuvos skautijos tarybos posėdis. Nešokome ir nedainavome

Gegužės 17 d. Kaune vyko Lietuvos skautijos tarybos posėdis.

#Rytas

Nešokome ir nedainavome. Pradėjome nuo keturių rimtų klausimų:

 1. Koks tavo vardas?
 2. Kodėl tu esi taryboje?
 3. Ką kitiems reikėtų apie tave žinoti?
 4. Kas tau svarbu šioje kadencijoje?

Atsakymus į ketvirtąjį klausimą užsirašėme, kad kai bus liūdna galėtume prisiminti. Sąrašas gavosi štai toks: narystė; sprendimų priėmimas; bendra visų strategija; žmonės; užkelti traukinį ant bėgių; veikianti vadovų duomenų bazė; vieninga tarybos ir vienetų kryptis; kryptys, pagal kurias būtų noro dirbti visiems; susiklausymas; atstovavimas, tarptautiškumas vienetuose; vaikai ir vadovai; vadovų motyvavimas ir kaita (tęstinumo užtikrinimas); nesipykti.

Diskusijos apie tai, kas mums svarbu tęsėsi grupelėse analizuojant Lietuvos skautijos viziją ir misiją. Trumpai apžvelgę pokalbius išskyrėme tris visiems įstrigusias mintis:

 1. LS ugdo jaunus žmones būti sąmoningais, atsakingais, su stipria vidine kultūra ir iniciatyviais visuomenės nariais.
 2. Siekiant tą įgyvendinti svarbus dėmesys vadovų kokybei.
 3. Sėkmės įvertinimas yra tai, ar tavimi ir organizacija pasitiki kiti.

Toliau sekė kelios skaidrės su mano organizacijos vizija – ją tikiuosi greitu metu papasakoti atskiru straipsniu. Ir, išnaudojant paskutinius dėmesio likučius prieš kavos pertrauką, trumpai peržvelgėme Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus, apibrėžiančius Tarybos funkcijas, mūsų vidinį darbo grupių reglamentą ir dar kelis susitarimus dėl darbo principų ateinančius metus.

Trumpai pailsėję, suvalgę nuostabaus varškės sūrio ir įkvėpę gryno oro grįžome prie pokalbių apie mūsų mylimą organizaciją ir jos ateitį. Nors kalbėjomės pasidalinę į grupes, grįžę į vieną ratą pamatėme gan sklandžiai susidėliojantį bendrą vaizdą.

Visi sutarėme, kad norime narių skaičiumi augančios Lietuvos skautijos.

Tam, kad tai taptų realybe, reikėtų, kad vadovų ruošimo ir aprūpinimo sistema pagaliau pradėtų veikti, o jaunimo programa būtų tikrai kokybiška (padedanti užauginti tuos sąmoningus žmones iš ankstesnės pastraipos). Trečias būtinas dalykas – finansinė nepriklausomybė ir racionalus turimų išteklių valdymas.

Po šiais trimis tikslais sudėjome kelis papildančius: skautiškų vertybių gilinimą ir skleidimą; darniai veikiančius struktūrinius vienetus; svajonę, kad skautiškas metodas būtų pavyzdžiu visam neformaliojo ugdymo sektoriui; norą stabdyti organizacijos senėjimą nepametant vaikų; tarptautiškumo didinimą.

Geru darbu nusipelnę pietų ir juos ramiai kramsnodami aptarinėjome aktualijas bei pro langą klausėmės br. Simono gitaros.  

#Popietė

Antra dalis buvo dar įdomesnė, nes prasidėjo rimtasis posėdis. Jo metu:

- Tarybos pirmininkės pavaduotoju patvirtintas brolis Tomas Broga

- Tarybos sekretore patvirtinta sesė Eglė Šidlauskaitė

- Patvirtinta komitetų sudėtis:

Atstovavimo komitetas

 • Birutė Taraskevičiūtė – pirmininkė
 • Rita Baranauskienė
 • Tomas Broga
 • Kęstutis Kulikauskas
 • Sergejus Staponkus
 • Andrius Šakalis

Strateginis komitetas (ir narystės darbo grupė)

 • Tomas Rakovas – pirmininkas
 • Donatas Barsys
 • Saulius Jurevičius
 • Simona Klumbytė
 • Visvaldas Varžinskas

Vidaus komitetas

 • Saulius Arlauskas – pirmininkas
 • Dalia Autukienė (atsakinga už vyresniškumo laipsnius)
 • Aistė Lukaševičiūtė (atsakinga už ordinus)
 • Juozas Žemaitis

- Papildomo vaikų švietimo krepšelio darbo grupėje darbą tęs Saulius A. ir Aistė.

- Skautybės šimtmečio darbo grupėje dirbs Tomas Broga, Simona Klumbytė ir Juozas Žemaitis

- Skautų žemės darbo grupėje dirbs Dalia Autukienė ir Visvaldas Varžinskas

- Matydami sklandų pirmijos darbą šioje srityje sutarėme nedubliuoti atsakomybių ir atsisakyti kraštų globojimo idėjos.

- Patvirtinome elektroniniu būdu priimtus sprendimus dėl LS finansinės ataskaitos, Saugaus elgesio sąvado, partnerystės su Jonu Dragūnu ir LS pozicijų LiJOT asamblėjoje.

- Patvirtinome pokyčius nario mokesčio, struktūriniuose ir garbės ženklų nuostatuose, bet jų be protokolo negaliu išvardinti.

- Trumpai aptarėme pasiruošimo darbus lietuviškosios skautijos šimtmečio minėjimui

- Patvirtinome vyresniųjų skautų programą

- Apžvelgėme pasirengimo LS strategijos kūrimui darbus

- Nutarėme pasistengti aplankyti kraštų, kuriuose nėra tarybos narių, stovyklas

- Mūsų posėdžiai šiais metais bus:

o   Rugpjūčio 23 d. Sąskrydyje

o   Spalio 24-26 d. išplėstinis posėdis

o   Posėdis pagal poreikį ir laiko galimybes aplink sausį

o   Vasario 27 d., Suvažiavimo išvakarėse (suvažiavimas vyks vasario 28 d.)

Posėdį pabaigę dar saulei dangumi ritinėjantis ir labai laimingi gera geros kadencijos pradžia išsiskirstėme ilsėtis.

Gera dirbti tokioje komandoje, kokia susirinko į šį sezoną!

Tarybos pirmininkė s. Jorė