Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-03-11

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Būkime laisvi mintyse, žodžiuose ir darbuose.

Broliai ir sesės,

Nuo 1990 m. kovo 11-osios, dienos, kai visam pasauliui pranešėme, kad norime savo valstybę kurti patys, praėjo dar tik 24 metai, todėl branginkime ką šiuo metu turime. Supraskime, kad laisvė yra ypatinga vertybė, kurios nepakanka vien tik išsikovoti, ją reikia saugoti, ypač kai už ją taip stipriai kovota…

Nuoširdžiai sveikiname Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga! Stiprinkime patriotizmą ir pilietiškumą kiekvienas aplink save. Būkime vieningi ir nepasiduokime negandoms. Ir būkime laisvi savo mintyse, žodžiuose ir darbuose už geresnę Lietuvos ateitį!

Budėkime!

LS Vadija