Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-03-01

LS vadovų suvažiavimas 2014 (atnaujinta, registracija iki kovo 9 d.)

Informacija apie šių metų LS vadovų suvažiavimą

Data: 2014 m. kovo 22 d.

Suvažiavimo vieta: Kauno miesto savivaldybė (Laisvės al. 96)

Programa
Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, eilinis Lietuvos skautijos suvažiavimas vyks vieną dieną. Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2013 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, Tarybos, Kontrolės bei Etikos komisijų ataskaitos bei renkami 8 nauji Tarybos, Kontrolės bei Etikos komisijų nariai. Suvažiavimo dalyviai taip pat bus supažindinti su numatomais 2014 m. nacionaliniais renginiais. Suvažiavimo darbotvarkė bus paskelbta vėliau. Sekite informaciją.

Dalyviai
Į suvažiavimą kviečiami visi LS nariai turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai bei Vyriausiasis skautininkas. Užimantys dvi ir daugiau pareigų (pvz., Tarybos nario ir draugininko) gauna tik vieną balso teisę. Taip pat nėra galimybės dalyvaujant Suvažiavime deleguoti antro žmogaus savo antrų pareigų balsui išnaudoti. 

Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai. Svečio teisėmis dalyvaujančių dalyvių prašysime susimokėti pavedimu 20 Lt dalyvio mokestį. (Lietuvos skautija, LT467044060003152352, AB SEB Bankas, mokėjimo paskirtyje nurodyti "Suvažiavimo dalyvio mokestis")

Jei suvažiavimo delegatai dalyvauja pagal kito skauto(-ės) įgaliojimą, reikalingą dokumentą reikia atsivežti su savimi ir pristatyti registratūroje. 

* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2014 m. susimokėjusių draugovių vadovams.

Draugovės, turinčios balso teisę turi gauti tai patvirtinantį laišką iki kovo 1 d. Jei jo negavote, galite pateikti užklausą info@skautai.lt

Registracija

Kviečiame registruotis iki 2014 m. kovo 9 d. užpildant šią registracijos anketą.

Klausimai suvažiavimui

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki 2014 metų kovo 14 d. Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkui Tomui Brogai el. paštu taryba@skautai.lt

Kandidatai į LS Tarybą

Kandidatais į Tarybą Suvažiavime pripažįstami asmenys, kurių kandidatūras raštu pasiūlo krašto vadija arba ne mažiau kaip 3 Suvažiavimo delegatai. Pasiūlymai turi būti pateikti Suvažiavimo rengimo komisijai likus ne mažiau kaip 1  savaitei iki Suvažiavimo. Delegavimo dokumentus iki kovo 14 d. reikia atsiųsti į Nacionalinę organizacijos būstinę Trakų g. 18, Kaunas, el. paštu info@skautai.lt

Kandidatai į LS Etikos komisiją

Komisijos nariais renkami vadovai, ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus, turintys skautininko laipsnį. Kandidatų prašome atsiųsti savo skautišką CV el. paštu info@skautai.lt iki kovo 14 d.

Kandidatai į LS Kontrolės komisiją

Komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Komisijos nariais gali būti renkami ne jaunesni kaip 21 metų asmenys. Kandidatų prašome atsiųsti savo skautišką CV el. paštu info@skautai.lt iki kovo 14 d.

Dėmesio, po suvažiavimo, po suvažiavimo, nuo 18h S. Jameikio draugovės broliai kviečia į Stasio Jameikio šimtmečio paminėjimą. Daugiau informacijos plakate, FB renginys - https://www.facebook.com/events/606391032765255/?fref=ts