Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-02-22

Šilalės skautai siunčia sveikinimus Įkūrėjo dienos proga

Šialės Simono Gaudėšiaus draugovės skautai siunčia sveikinimus Įkūrėjo dienos proga

Sveiki, Broliai ir Sesės!

 Žiema, pas mus viešėjusi 3 mėnesius, savo vizitą baigia. Ji išeina, o mes su džiaugsmu pasitinkame gėles, saulę ir saujomis semiame šviesą, džiaugsmą ir šilumą. Mes, skautai, jį semiame dar ir todėl , nes vasario 22-ąją dieną pasitinkame skautų įkūrėjo Lordo Roberto Baden Powellio gimimo dieną. Tad džiaukimės ir švęskime šią dieną! Šilalės Simono Gaudėšiaus draugovės skautai sukūrė ir jums dovanoja video. Tai - dovana visai skautijai, visiems mums, visam pasauliui. Tegu nuoširdžiausi sveikinimai pasklinda po pasaulį ir pasibeldžia į visų - ne tik skautų - širdis. Tegu visi pamato, jog mes didžiuojamės, kad esame skautai, o Įkūrėjo diena - tai pati džiaugsmingiausia šventė mums visiems.

Tegu šią dieną mus sujungia vienybė ir didžiulė didžiulė meilė. Su Įkūrėjo diena!

Šilalės Simono Gaudėšiaus draugovės skautai

P.S. Paspauskite HD! Gero žiūrėjimo!