Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-02-22

Broli, Sese, su Įkūrėjo diena!

Su B.P. gimimo diena!

Broli, Sese,

Ar dažnai Tave aplanko mintys, jog nuo Tavęs vieno niekas nepriklauso, esi maža Žemės dalelė ir negali pasaulio pakeisti į gerą? Dažnai savo neveiklumą, pastangų stoką ir atsakomybės vengimą teisiname paprastais žodžiais, kad "nuo manęs vieno niekas nepriklauso", todėl dažnai liekame apatiški ir laukiame iniciatyvos iš kitų...

Tačiau dabar įsivaizduokite, jei mūsų gerbiamas brolis lordas Robertas Baden-Powell'is būtų galvojęs taip pat kaip mes šiandien, kad nuo jo vieno niekas nepriklauso, ar šiandien mes priklausytume šiai didelei ir visą pasaulį vienijančiai šeimai? Ar apskritai žinotume Robertą Baden-Powell'į? O kaip skautai? Jų turbūt tada tiesiog nebūtų, jei ne šis šaunus ir drąsus brolis, kuris pritaikė kariuomenės pavyzdį ir sukūrė skautų organizaciją...

Todėl kai kitą kartą sakysite, jog aš vienas nieko pakeisti negaliu, prisiminkite šį pavyzdį ir galbūt jis jums bus įkvėpimas nenustoti stengtis, kurti kažką ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, bei palikti pasaulį gražesnį, negu radome. O šią įkūrėjo gimimo dieną dieną paminėkime džiugiai ir iškiliai su viso pasaulio broliais ir sesėmis! Darykime gerus darbus, skleiskime žinią apie skautus ir didžiuokimės, kad esame skautai!

Budėkit, broliai ir sesės!