Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-02-09

Stacionarios skautiškos stovyklavietės projektas

Informacija apie pirmos skautiškos stovyklavietės kūrimąsi.

Tikriausiai pastebėjote, kad vis dažniau Lietuvos skautijoje kalbama „Skautų žemės“ arba skautų stacionarios stovyklavietės tema. Praeitais metais spalio mėnesį vyko skautų paramos – labdaros vakaras (apie tai plačiau čia), kurio surinktos lėšos buvo skiriamos "skautų žemės" idėjai puoselėti.

LS Taryboje pradėta aktyviau svarstyti skautų žemės klausimas, suburta darbo grupė. Paskutinio LS Tarybos posėdžio metu priimtos tolimesnės veiklos gairės šiuo klausimu (apie tai plačiau čia). Darbo grupė inicijavo skautų apklausą apie stacionarios skautų stovyklavietės poreikį vadovų tarpe (pareiškite savo nuomonę čia). Jau yra keli aiškėjantys partnerystės projektai, labai tikėtina, kad ateityje Lietuvoje atsiras stacionarių skautiškų stovyklaviečių tinklas...

O visai nesenai pradėtas viešinti pirmosios realios stacionarios skautų stovyklavietės projektas - https://www.facebook.com/js.stovyklaviete

Kol kas stovyklavietei suteiktas laikinas pavadinimas – „Jūrų skautų stovyklavietė“ (stovyklavietės mintis kilusi nuo jūrų skautų iniciatyvos). Šiuo metu vyksta projekto partnerystės derinimo darbai su Lietuvos skautija ir stovyklavietės idėjos autoriumi – broliu Jonu Dragūnu. Ieškoma kitokių bendradarbiavimo ir partnerystės galimybių.

Facebook puslapis pasirinktas kaip aktyvios komunikacijos ir informacijos dalinimosi priemonė. Artimiausiu metu puslapyje skelbsime stovyklavietės viziją ir planus ateinantiems įsikūrimo etapams 2014-2016m. Labai lauksime pastabų, pasiūlymų ir iniciatyvų iš skautų. Juk stovyklavietę, visų pirma, kuriame jums, kad ateityje būtų smagu joje turėti savo mėgstamą pastovyklę, savus pionerijos įrenginius, tradicinius renginius ir vadovų sąskrydžius.

Tai bendras kūrinys, kuriam šiuo metu reikia daug pasiruošimo energijos. O nuo pavasario startuosime su praktiniais įsikūrimo darbais. Birželio - rugpjūčio mėnesiais organizuosime pirmąsias jūrų skautų programos „skautai – neskautams“ stovyklas.

Kviečiame visus prisidėti savo mintimis, idėjomis ir darbais prie bendro visų mūsų projekto!

Stovyklavietės idėjos autorius

Sktn., j.b. Jonas Dragūnas