Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-12-19

Sveika, žiema!

Žiemos malonumai jau prasideda! O kas geriau padės jais džiaugtis, jei ne skautų stovyklos?

 

Sveika, žiema!

              Žiemos malonumai jau prasideda! O kas geriau padės jais džiaugtis, jei ne skautų stovyklos? Būtent todėl gruodžio 13−14 dienomis Panevėžio „Minties“ gimnazijoje vyko dviejų dienų žiemos stovykla „Nerk į pusnį“, kurią surengė Panevėžio krašto Skaistakalnio tunto skautai. Į šią stovyklą sugužėjo skautai iš visų trijų Panevėžio krašto tuntų, joje dalyvavome ir mes, Panevėžio rajono Velžio gimnazijos draugovės „Austėja“ skautai, socializacijos projekto „SkautAUK“ dalyviai. Susirinko daugiau nei 100 skautų! Smagiausia buvo tai, kad stovykloje keliems kandidatams į skautus ir keliems kandidatams į patyrusius skautus užrišo kaklaraiščius, o tai reiškia, jog mūsų gretos vis didėja!

              Stovykla prasidėjo susipažinimu ir atidarymo rikiuote. Vėliau vyko įdomios veiklos: proto mūšis, karaokė, kalėdiniai pasirodymai. Kiekvienas stovyklautojas turėjo savo angelą sargą iš kitos draugovės. Vakarui buvo palikta „saldžiausia“ programos dalis – siaubo istorijos ir klaidžiojimas labirintuose. Pirmoji dalis baugino tik mažuosius. Kai atėjo naktis ir mus išskirstė į grupeles, turėjome eiti per tamsią, pilną šmėklų ir kitų keistų padarų mokyklą. Ne kartą teko išgirsti spiegiančias seses, o smagiausia buvo matyti mūsų stipriuosius ir rimtuosius brolius, kurie atkakliai vedė savo komandas pirmyn. Visi aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose.

                 Kitas rytas prasidėjo įdomia mankšta, po to buvo išdalintas paštas. Paskui vėl buvome išskirstyti į grupeles ir turėjome atsakyti į daugybę suktų klausimų, pavyzdžiui: „Ką skautai lupa?“ Jei pamanei, kad lupa bulvę ar morką, tuomet turiu nuvilti – skautai lupa bananą! Po šios įdomios veiklos savo pagamintais žaisliukais papuošėme stovyklos eglę. Per uždarymo rikiuotę gražiai padėkojome stovyklos organizatoriams, o jie mums visiems įteikė dovanų po kalėdinį žaisliuką. Taip ir baigėsi ši nuostabi stovykla.

                 Nesvarbu, kad nebuvo sniego ir pusnių, bet mes visos stovyklos metu nardėme po kūrybiškas veiklas, bendravome su nuostabiais draugais.

                     Bet tai dar ne viskas, mes spėjome ne tik į stovyklą nuvykti, bet ir dalyvauti skautų dainų konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau“, skirtame vyriausio skauto Felikso Šakalio atminimui. Jis vyko gruodžio 6 d. Panevėžio parapijos namuose. Dalyvavome pirmą kartą ir nors nepatekome į kitą etapą, bet konkursas mums labai patiko ir džiaugėmės išgirdę daug gražių liaudies dainų. Dar labiau mums patiko tai, kad po konkurso visi žiūrėjome  vasarą visą savaitę Telšiuose prie Masčio ežero vykusios jubiliejinės stovyklos „Gėrio pėdomis“ metu sukurtą filmą. Buvo miela prisiminti ten praleistą laiką. Nekantriai lauksime kitų renginių!

                                 Velžio gimnazijos draugovės „Austėja” patyrusi skautė Monika Blinstrubytė