Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-12-17

Ačiū Panevėžio kraštui!

Ačiū!

Panevėžio krašto skautams ir vadovams už tai, kad augate kaip ant mielių.

Už tai, kad metus pradėjome „Laisvės paukščio“ skrydžiu.

Už tai, kad skrydis į skautiškų dainų finalą buvo sėkmingas solistei sesei Ievai Šešetaitei bei „Medeinos“ ir „Žemynos“ draugovių ansambliams.

Mažajai patyrusių skautų tarybai už tai, kad metus pradėjo įspūdingu renginiu „Protauk ir auk“.

Patyrusiems skautams už tai, kad ne kalbom, o darbais ir veiksmais mylit Tėvynę ir už tradicija tapusį įspūdingą ir linksmą šokių vakarą.

„Nevėžio“ tuntui už tai, kad sezono atidarymas „Pavasaris ant sniego“ neišgąsdino nieko ir vasarą kvietė „Patyrimo beieškant“.

Simono Daukanto būrelio vyr. broliams Eimantui, Karoliui ir Kasparui už tai, kad subūrė skiltis į „Skiltiadą“.

„Aukštaitijos“ tuntui už tai, kad vasaros stovyklų metu „Saulė šviečia visada“ ir „Girinio takas“ pasivaikščioti kviečia bet kada.

Projektui „Dievui, Tėvynei, Artimui“, kad kraštas turi šaunias vadoves Editą, Vaidą, Ingą, Jurgitą, kurios rudens stovyklą vainikavo „Metų kraičiu“.

"Jurgio Kairio" draugovės skautams už tai, kad garsiai skelbiat Rokiškio miestui „Skautai budi, nemiega“.

„Birutės“ draugovės vadovei Vaidai už tai kad rudens stovykloje buvo sudarytos sąlygos jaunesniesiems skautams ir skautams „Nezombink, o skautauk".

Sesei  Gražinai Judickienei už tai, kad patriotiškumas skautams  tapo tikru gyvenimu ir pamatinėmis vertybėmis.

„Skaistakalnio“ tuntui už tai, kad žiemos stovykla „Nerk į pusnį“ buvo ekstremali su geru adrenalinu ir neišgalvotom istorijom.

Vyr. sesių „Laumių“ būreliui už tai, kad nebijo naujų iššūkių iš kitų kraštų ir suteikia viltį mokyti, tobulėti, augti ir žaisti.

Vyr. sesių „Kupolės“ būreliui už tai, kad Panevėžys vis ryškiau mėlynuoja.

Broliui Sauliui Arlauskui už tai, kad finansai laiku sudėlioti į savo vietas.

Sesei Vilmai Skibiniauskaitei už tai, kad su Rotary klubais jubiliejinė skautų stovykla buvo pilna „Gėrio pėdos“.

Sesei Kristinai Podėnaitei už tai, kad keturatis rieda visur ir visada.

Panevėžio krašto seniūnė gilv. Lina