Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-12-01

Kas tas Adventas? Ką simbolizuoja Advento vainikas?

Su malda pradėkime Adventą ir ruoškimės džiugiam Kalėdų sutikimui. Šiuo laikotarpiu, kaip šviesos, vilties ženklą dalinsime žmonėms Betliejaus taikos ugnį.

Visą gruodžio mėnesį tęsiasi Adventas – tai kvietimas permąstyti galbūt praeinančius metus, nuveiktus darbus, o gal ir nuodugniai ištirti visą savo gyvenimą, susitaikyti su tuo žmogumi, kuris yra kiekvieno mūsų viduje – galbūt slepiamas, gal pavargęs, gal kankinamas nuolatinių problemų ir nebūtinai prasmingų rūpesčių, gal be galo bailus ir pilnas kompleksų dėl to, kas visiškai nereikšminga ir per daug materialu... Tai laikas – pabandyti suprasti tikrąją šv. Kalėdų prasmę ir iškilmingumą. Adventas taip pat labai puiki proga pagalvoti apie tai, jog nieko nėra pastovesnio už mūsų laikinumą čia. Ir verta bent pasistengti pažinti save, susidraugauti su savimi tokiais, kokie esame.

 

Nuostabu būtų atverti naujas duris į adventą, kupiną kitokio požiūrio, pasitikėjimo Dievu ir pripildytą sielai palankių tikslų bei siekių. Puiku, kai širdyje galime ir norime leisti veikti dalykams, kurie nenuperkami, neapčiuopiami fiziškai, bet labai realūs sielos vidinėje darnoje. Nepaprasta padaryti skersvėjį joje ir pakeisti mūsų dvasios rūbą. To niekas ir nereikalauja dabar pat, staiga. Tačiau troškimas mylėti save – būtinas, jei norime iš tiesų suprasti, kaip mylėti ir savo artimą.

 

Šiuolaikinėje visuomenėje adventas tarsi pradingsta šventiniame šurmulyje, kalėdinių akcijų bei atrakcijų sūkuryje. Anksčiau trumpėjant dienoms ir ilgėjant naktims, saulei vis trumpiau bepasirodant šiapus horizonto ir vis labiau apmirštant gamtai, žmogų apimdavo baimė, kad artėja pasaulio pabaiga, o tamsi naktis įsigalės amžiams. Norėdami to išvengti atlikdavo apeigas, skirtas sukurti naują pasaulį, naują tvarką.

Pirmąją Advento dieną žmonės pindavo vainikus, o, kaip žinia, apskritimas yra labai senas simbolis, reiškiantis tobulumą ir amžinybę. Vainiko žvakes namuose uždegdavo šeštadienio vakarą, kai prasideda liturginis sekmadienio laikas. Į Advento vainiką įdėtos keturios žvakės simbolizuoja keturis Advento sekmadienius. Žvakės liepsna išreiškia krikščioniškojo tikėjimo šviesą ir jos atnešamą taiką, ramybę, džiaugsmą.

 

 

Keturios Advento žvakės išreiškia šviesos slėpinį: žvakė teikia šviesą pati sudegdama. Kiekviena žvakė turi savo prasmę. Violetinės žvakės reiškia atgailą, o rožinė, uždegama trečiąjį Advento sekmadienį, simbolizuoja džiaugsmą.

Uždegdami pirmąją žvakę ir pradedėdami Adventą melskimė: 

Naktims ilgėjant ir dienoms trumpėjant mes žiūrime į šiuos žemiškus ženklus – šviesą ir žalias šakas – ir prisimename Viešpaties pažadą pasauliui, kad ateis Kristus, mūsų šviesa ir viltis. Viešpatie, mes džiugiai prisimename Tavo Sūnaus pažadą. Kaip užsižiebia ši žvakė, tegu mus apgaubia Kristaus palaiminimas, nušviesdamas mūsų kelius ir vesdamas mus į tiesą. Tegu Kristus, mūsų Išganytojas, atneša gyvybę į mūsų pasaulio tamsą ir tegu apšviečia mus, laukiančius jo atėjimo. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.