Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-11-28

Nevėžio tunto "Birutės" draugovės skautų stovykla "Nezombink, o skautauk"

Rudens stovykla

Lapkričio 22 d. popietę į Senvagės pagrindinę mokyklą rinkosi Birutės draugovės skautai, kandidatai į skautus bei kandidatai į vilkiukus panaktiniauti skautų organizuotoje stovykloje „Nezombink, o skautauk“, kurios metu ne tik ieškota paskutinių, nuo Helovyno užsilikusių zombių, atlikta daug įvairių užduočių, šokta ir dainuota prie skautiško laužo, bet ir mokytasi asmens higienos, pirmosios medicininės pagalbos pradmenų. Taip pat skautai ugdėsi savo meninius, kūrybinius gebėjimus gamindami sapnų gaudykles ar kurdami kalėdinius atvirukus. Drausmės ir susikaupimo semtasi dvasinio ugdymo pamokėlėse su sese Gražina, o raportų ir žygiavimo subtilybių mokė brolis Mindaugas. Savo simpatijomis, pastebėjimais ar tiesiog smagiomis mintimis stovyklos dalyviai galėjo pasidalinti rašydami laiškus stovyklos pašto skyriuje ir juos siųsdami kitiems.
Stovyklą baigėme lapkričio 23d. dalyvaudami Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros mišiose skirtose 2013m. „Tikėjimo metų“ renginių ciklo užbaigimui už jaunimą, skautus.
Labai norime padėkoti tėveliams, išleidusiems ir patikėjusiems mums savo vaikus bei mokymų vadovams: biologijos mokytojai L. Dainytei, med. seselei S. Juknevičiūtei, s. G. Judickienei, broliams V. Janukaičiui ir M. Puzinui, savo žiniomis ir asmeniniu žavesiu praturtinusiais stovyklos programą, o taip pat ir mokyklos administracijai – už pasitikėjimą ir nuoširdžią pagalbą organizuojant stovyklą.
Taip pat labai nuoširdus ir skautiškas ačiū visiems dalyvavusiems – be jūsų stovykloje būtų buvę liūdna.
Iki kitų smagių susitikimų būkit geri ir budėkite!

 
Draug. Vaida Bakšienė