Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-11-26

Skautiškas savaitgalis Lieporių gimnazijoje

Naujai susikūrusi Šiaulių Saulės draugovė, veikianti Lieporių gimnazijoje, kartu su Aušros draugove surengė skautnaktį, kuriame dalyvavo virš 40 dviejų draugovių skautų ir 5 tunto draugovių vadovai.

 

   

 Naujai susikūrusi Šiaulių Saulės draugovė, veikianti Lieporių gimnazijoje, kartu su  Aušros draugove  surengė skautnaktį, kuriame dalyvavo virš 40 dviejų draugovių skautų ir 5 tunto draugovių vadovai. Kaip jau tapo įprasta, kiekvienas skautiškas  renginys prasidėjo rikiuote, šūkiais, susipažinimo ir grupės formavimo žaidimais. Aišku, renginys neapsiėjo ir be simboliško skautiško laužo, dainų, juokų ir vaidinimų prie laužo.

   Sulaukus tamsos ir gimnazijoje išjungus šviesas bei apsiginklavus reikiama įranga (žibintuvėliai, užduočių lapai ir t.t.), laikinos skiltys paplito po visą gimnaziją, kur jų laukė net 11 skirtingų užduočių. Norint sužinoti, kuriame kabinete bus kita užduotis, teko atkoduoti Brailio raštu ir Morzės abėcėle užkoduotus tekstus, išmanyti skautų istoriją, kurią dar buvo galima ir pagilinti br.Mangirdo punkte, surišti mazgus – br. Seržo punkte bei br. Dovydo skautiškų ženklų pasimokius, jais sekti mokyklos koridoriais, išspręsti kryžiažodį apie Šiaulių miesto įžymias vietas, matematinį galvosūkį ir t.t..

    

   Gerokai po pusiaunakčio pasibaigus orientaciniam žaidimui ir  užgesinus simbolinį Saulės draugovei pirmąjį, Aušros draugovei – vienuoliktąjį Skautnakčio laužą, veikla tęsėsi toliau. Aktyvesnį poilsį mėgstantieji būriavosi sporto salėje, kur vyko draugiški krepšinio mūšiai, labiau pavargę Aktų salėje diskutuodami žiūrėjo  filmą apie keliautoją Turą Hejerdalą. Patys ištvermingiausi spotininkai sporto salę paliko tik paryčiais.

   Šeštadienio rytas, kad ir koks sunkus jis būtų po nemiegotos nakties, prasidėjo informacine rikiuote ir pasirengimu sutikti į gimnaziją atvykstančius svečius, nes tą dieną vyko Šiaulių tunto draugovių skautiškos dainos etapas, kuriame kiekviena dainuojanti komanda atliko tris dainas: vieną privalomą – „Daug daug dainelių..“, vieną tarmišką ir vieną laisvai pasirinktą dainą. Dalyviai stebino savo dainų atlikimo originalumu, nuostabiais balsais ir pasirinktu repertuaru. Dainų konkurso komisija, išklausiusi visų atlikėjų, nusprendė, kad į finalinį turą Kaune vyks Medeinos ir Aitvarų draugovių duetas, Aitvarų draugovės tercetas, Antano Saulaičio skautų vyčių būrelio duetas ir Saulės draugovės kvartetas. Dar prieš koncerto pradžią vykusios iškilmingos rikiuotės metu skautų įžadus davė du Aušros draugovės skautai ir suaugusiojo skautybėje įžadus tarė abu Saulės draugovės vadovai – br. Remigijus ir br. Mangirdas.

   

   Pasibaigus skautiškoms savaitgalio veikloms, nors ir pavargę po nemiegotos nakties, retas kuris skubėjo namo, vis nesinorėjo, kad baigtųsi renginys, apie kurį moksleiviai kalbėjo, kad buvo labai įdomu ir smagu, kad labai patiko orientacinis žaidimas, kad veiklos buvo pakankamai, kad sužinota daug tokių dalykų, kurie bus naudingi ateityje.

  Br. Remigijus, Šiaulių Saulės draugovės vardu, nori padėkoti s. Faustai ir s. Eglei už  įamžintus Skautnakčio momentus.