Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-11-01

Penktadienio dilemos Nr. 6

Dar vienas atvejis pasvarstymui.

Sveiki,

Siūlau apsvarstyti dar vieną atvejį ir pagalvoti, kaip jaučiasi ir ką mąsto situacijos dalyviai, kaip būtų galima čia pasielgti?

Stovykla. Naktis. Grupelė 16-17 metų patyrusių skautų neatsiklausę vaodvų išėjo už stovyklos teritorijos į gretimą miškelį švęsti vieno brolio gimtadienio. Skautai ten užsikūrė lauželį, dainavo dainas, dalis jų gėrė alų. Vakarėlį užtiko budintis stovyklos vadovas, apibarė, liepė susirinkti daiktus ir grįžti į pastovyklę miegoti, taip pat pasakė, kad skautų elgesys bus svarstomas ryte.

Klausimai:

Ką galvoja vadovas? Kaip jis turėtų pasielgti?

Kaip jaučiasi skautai?

Kokie sprendimai čia galimi?

Kaip Jūs manote?