Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-11-01

LS Tarybos ir Pirmijos išplėstinis posėdis

Žinios po LS Tarybos ir Pirmijos išplėstinio posėdžio.

Sveiki, sesės ir broliai,

Praeitą savaitgalį, spalio 25-27 d., Lietuvos skautijos Tarybos ir Pirmijos nariai buvo susirinkę į metinį išplėstinį posėdį. Išplėstiniu šis posėdis vadinamas ne tik dėl to, kad trunka kelias dienas, bet ir dėl to, kad jo metu LS vadovybė drauge svarsto daug klausimų – vertinama organizacijos veikla, pristatomas ir tvirtinamas Pirmijos parengtas ateinančių metų organizacijos veiklos planas, sprendžiami kiti svarbūs einamieji klausimai.

Viena iš svarbiausių savaitgalio temų buvo tolimesnė LS strategija. Kitais metais baigiasi dabartinės LS strategijos laikotarpis, todėl ateinančiais metais daug dėmesio skirsime pastarųjų metų veiklos vertinimui, ir naujų organizacijos plėtros krypčių formavimui. Reikia gerai pagalvoti kokios organizacijos norime,  kokias skautavimo sritis siekiame stiprinti, kur turime kreipti didžiausias pastangas ateityje. 2014 m. bus kuriama nauja LS strategija tolimesniam kelių metų laikotarpiui. Strategijos kūrimui organizuoti posėdžio metu sudaryta bendra Tarybos ir Pirmijos darbo grupė, kuri toliau koordinuos šį procesą.

Štai kas dar buvo sprendžiama posėdžio metu:

2014 m. LS veiklos plano tvirtinimas

Posėdžio metu, vyr.skautininkė sesė Ieva Žilinskienė drauge su Pirmijos nariais pristatė planą 2014 metų Lietuvos skautijos veiklai. Šiame plane numatytos visų Pirmijos skyrių veiklos, numatomi įgyvendinti projektai. LS Taryba patvirtino siūlomą veiklos planą, patvirtintas veiklos planas bus pristatytas visiems vadovams 2014 m. LS vadovų suvažiavime Kaune.

Uniformos ir atributikos naujienos

Elektroninės skautiškos atributikos parduotuvės sukūrimas.

Posėdžio metu paramos skyriaus vedėjas brolis Povilas Kripas pristatė naujos internetinės skautiškos atributikos parduotuvės idėją. Šioje parduotuvėje bus prekiaujama LS uniformomis, jų ženklais, skautiškais suvenyrais, WOSM atributika ir kitais skautiškais dalykėliais. Internetinė prekyba leis efektyviau organizuoti prekybą ir greičiau bei patogiau pristatyti prekes nariams. Parduotuvę atidaryti planuojama iki Naujųjų metų.

Naujos skautiškų specialybių emblemos

Šią vasarą, Jubiliejinėje stovykloje „Gėrio pėdomis“ dalyvavę skautai pirmieji galėjo įgyti naujo pavyzdžio šešiakampes skautiškų specialybių emblemas. Šios, šešiakampės specialybių emblemos, nuo šiol patvirtintos kaip oficialios. Taigi, dabar visos specialybių emblemos bus tokios. Jas galima siūti jungiant drauge kaip korį, šitaip grupuojant emblemas pagal atskiras specialybių sritis.

Uniformos kojinių spalva

Bendraujant su skautų vienetais pastebėta, kad nemažai LS vienetų prie uniformos dėvi tamsiai rudas kojines. Tamsiai rudos ilgos kojinės puikiai dera prie uniformos ir jas paprasta rasti parduotuvėse. Taigi, nutarta papildyti LS uniformų nuostatus, šalia ckaki spalvos kojinių įtraukiant ir tamsiai rudas kojines. Vienetai gali pasirinkti kokios spalvos kojines dėvėti (chaki ar rudas), tačiau visas vienetas turi dėvėti vienodas.

Tarptautinio atstovavimo kaklaraištis

Skautiškame pasaulyje jau nuo seno yra įprasta, kad dalyvaudami tarptautiniuose skautų renginiuose, skirtingų tautų skautai, atstovaudami savo šalį, nešioja savo šalies nacionalinius, atstovavimo kaklaraiščius. Taigi, dalyvaujant didelėse tarptautinėse stovyklose ar kituose renginiuose, pagal kaklaraiščius galima lengvai atskirti kas iš kur atvyko. Lietuvos skautai iki šiol neturėjo tokio tarptautinio kaklaraiščio ir tarptautiniuose renginiuose nešiodavo savo tikruosius skirtingų spalvų kaklaraiščius – geltonus, vyšninius, žalius ir kt. Be to, tai dažnai sukeldavo kėblumų, nes norint pasikeisti kaklaraiščiais su kitų šalių skautais, nesinorėdavo išsiskirti su nuosavu „įžodiniu“ kaklaraiščiu.

Posėdžio metu, Tarybos narys brolis Visvaldas Varžinskas pristatė jo sumodeliuotą ir pagamintą pavyzdinį LS Tarptautinio atstovavimo kaklaraištį.

Brolio Visvaldo siūlomas variantas buvo patvirtintas kaip oficialus LS Tarptautinis kaklaraištis, kurį nuo šiol turės nešioti visi skautai atstovaujantys Lietuvos skautijai tarptautiniuose skautiškuose renginiuose. Kaklaraištį netrukus bus galima įsigyti LS atributikos parduotuvėje. Jo kaina bus apie 35 Lt.

 

Projektas „Dievui. Tėvynei. Artimui“.

Vyr.skautininkė Ieva Žilinskienė pristatė LS įgyvendinamo projekto „Dievui. Tėvynei. Artimui“ eigą ir rezultatus. Visos projekto veiklos jau sėkmingai įgyvendintos, agentūrai pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Projekto veikla ir rezultatai buvo įvertinti projekto dalyvių paskutinės Skautų akademijos metu.

 

LS dalyvavimas Pasirenkamojo vaikų ugdymo (PVU) programoje.

Sesė Ieva Žilinskienė pristatė galimybes LS dalyvauti PVU programoje. Pagal šią programą dalis valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų bus skirta moksleivių neformaliajam ugdymui mokinio krepšelio principu. Siekiant padėti LS vienetams gauti lėšų veiklai, užtikrinti ugdymo programų kokybę ir vieningą administravimą, nutarta programai ruoštis ir joje dalyvauti centralizuotai, o ne atskirai kiekvienam skautiškam vienetui (pagal savivaldybę). Šiuo tikslu LS Pirmija formuoja darbo grupę. Įsitraukti į PVU programą Lietuvos skautija planuoja nuo  2015 m. rugsėjo.

 

Baltic Sea Meeting

Tarybos narė sesė Birutė Taraskevičiūtė pristatė Lietuvoje įvykusio tarptautinio Baltijos jūros šalių skautų susitikimo (Baltic Sea Meeting), vykusio Kaune organizacines detales. Plačiau apie Lietuvoje spalio pradžioje vykusį susitikimą galite paskaityti čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1693

Dėkojame sesėms Birutei Taraskevičiūtei, Beatričei Leiputei ir Justinai Lukaševičiūtei už puikiai suorganizuotą tarptautinį renginį!

 

LS narių elgesio kodeksas

Posėdyje LS Tarybai ir Pirmijai buvo pristatytas LS narių elgesio kodekso projektas. Šio siūlomo kodekso tikslas – nustatyti bendras elgesio taisykles visiems LS suaugusiems savanoriams. Šios taisyklės padėtų užtikrinti fizinį ir psichologinį saugumą skautų veikloje, rūpintis patyčių, žalingų įpročių, smurto ir kita prevencija, tinkamai reaguoti į įvairias problemas. Vėliau, pagal šį kodeksą bus parengtas metodinis leidinys apie saugumo užtikrinimą skautų veikloje. Kodekso projektas patvirtintas taryboje ir dabar perduotas į kraštus, kad LS vienetų vadovai taip pat galėtų teikti pastabas šiam elgesio kodeksui.

 

Stovyklos „Skautai-Neskautams“

2014 m. vasarą bus ir toliau centralizuotai rengiamos skautiškos stovyklos „Skautai-neskautams“, skirtos anksčiau neskautavusiems vaikams. Įdomu tai, kad ateinančiais metais ypatingas dėmesys šiose stovyklose bus skiriamas jūriniam skautavimui, todėl bus ir ypatingų jūrinių stovyklų "Jūrų skautai- neskautams". Stovyklos bus organizuojamos per Všį „Vilniaus skautų centrą“. Šios stovyklos yra puiki galimybė sudominti daugiau vaikų skautiška veikla, o taip pat uždirbti papildomų lėšų organizacijos veikloms vykdyti.

 

2014 m. LS Suvažiavimo data

Nutarta kitų metų eilinį LS vadovų Suvažiavimą rengti 2014 m. kovo 22 d.

 

Štai tokios pagrindinės skautiškos naujienos po šio išplėstinio posėdžio. Viskas vyksta labai greitai, tad įvairių įvykių, sprendimų ir kitų organizacijos naujienų daugėja kiekvieną dieną. Taigi, visuomet sekite skautatinklio naujienas, kad jaustumėte Lietuvos skautijos pulsą!

Parengė

LS Tarybos narys

sktn.sk.v. gilv. Tomas Rakovas