Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-10-27

Kodėl disciplina mūsų skautavime yra labai svarbi?

Todėl, kad ji ypač gerai leidžia suprasti proceso aiškumą.

Todėl, kad ji ypač gerai leidžia suprasti proceso aiškumą.

 

Kaip pavyzdį paimkime rikiuotes. Kam jos mums reikalingos XXI amžiuje? Mes gi ne karinė organizacija?

Visų pirma, rikiuotė vienija ir organizuoja. Būtent - organizuoja. Jos tikslas nėra užregistruoti savo organizaciją, kaip juridinį asmenį, bet tai yra trumpiausias kelias perduoti informaciją (raportai) ir gauti informaciją (įsakymai), o taip pat pajausti, kad esame vieningi (rikiuotė) ir galim veikti komandomis (skiltimis) gaudami komandas.

Pavyzdys: kažkas atsitiko - kaip žmones reaguoja (kai nėra disciplinos ir, kai ji yra):
   

 

Kitas rikiuotes pranašumas tame, kad rikiuotė sulygina mūsų ritmus (kažkas per daug entuziastingas, kažkas labai nuliūdęs ir t.t.) iki vieno laukiančio veikimo ritmo.

 

Kita disciplinos išraiška - atsakyti už savo žodžius ir veiksmus.

Pasakei / pažadėjai - reiškia išpildai / padarai.

 

Taip pat disciplina – tai kultūrinis savęs supratimas.

Tai reiškia suprasti, kad tu esi skautas ir šitaip atstovauji judėjimą, dėl to svarbu žiūrėti ką sakai, kur ir kam. Tai vadinama savidrausme. Tokiu atveju negali sau leisti keiktis, atrodyti kvailu ir neatsakingu (kaip dabar yra madinga). Todėl, kad pagal tave vieną spręs apie visus skautus.

Savidrausmė – tai raktas į tobulėjimą. Todėl, kad jei nėra valios, nebus ir rezultato. Ne, rezultatas, aišku, bus, bet ne toks, kokį sau įsivaizdavai.

 

P.S. Yra priekaištų, nuomonių, nesutinkate? Rašykite ir diskutuokim.

Gilv. Pavel M.