Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-10-21

Pasakiškas mokymų savaitgalis

Seniai seniai...

aseksiu jums pasaką - ilgą kaip smilga, aukštą kaip šaukštą...

 

Seniai seniai (o gal tik prieš kelias savaites), toli toli, už devynių marių (o gal Kaune), susirinko dvidešimt du narsuoliai užkariauti Skautijos pilį ir gauti Mokymų skyriaus princesės ranką (o gal tik pažymėjimą). Per tris dienas jie turėjo įvykdyti daugybę iššūkių ir išbandymų. Lygiai pusė jaunikaičių pasirinko eiti laužavedybos keliu ir apžavėti princesę dainomis, žaidimais, įspūdingais pasirodymais, o gal net pasitelkiant slaptąją charizmos magiją. Kita pusė nutarė padaryti įspūdį įmantria pionerija, rankų darbštumu ir architektūrine išmone. Ir nenaudodami jokių vinių! Plušo naktį, plušo dieną, vos sausainiais, karbonadais ir arbata gyvi, gero oro ir puikios nuotaikos kankinami pasiruošė sutikti garbingą komisiją.

Ir sulėkė jaunikaičiai ir jaunikaitės, grafai ir grafienės iš už jūrų marių tolimųjų, negirdėtom kalbom kalbėdami, neregėtais rūbais dėvėdami. Vienuolika pionerijos narsuolių net per galvą vertėsi, kad jiems įtiktų: įsileido pro meistriškai suręstus ir gražiausiai išpuoštus vartus, sodino už dailiausio raudonmedžio (o gal ir pušies) stalo, vadino prie didžiulio pakeliamo laužo ir kvietė pasigrožėti vakarėjančiu pilies sodu iš prabangaus namelio medyje balkono.  Neatsiliko ir laužavedžiai – ištaisė puikiausią programą su niekad nedainuotomis dainomis, nešauktais šūkiais ir nei karto nežaistais žaidimais. Garbingoji komisija buvo taip apžavėta, kad net žandikauliai, atvipę iki pat pažemės, sėmė vakaro rasą kol vos nepaspringo. Visa laimė pavaišinti skaniausiais kepiniais atgavo žadą ir pasikinkę trylika vienaragių, aukso ir sidabro karčiais žėrinčių, išlėkė per laukus ir miškus atgal į nežinomas šalis.

Pasiekė Mokymų skyriaus princesę, net būnančią tolimoj šalelėj, gandas apie puikiai ištaisytą puotą ir įgaliojo mane trečią dieną jos vardu įteikti visiems narsuoliams po jos ranką (o gal tik pažymėjimą). Padedant puikiausiems pionerijos grafams Matui, Simonui ir Tomui, bei šauniosioms laužavedybos karalaitėms Laurai, Julijai ir Mildai, tą savaitgalį net dvidešimt du Skautijos jaunikaičiai tapo pionerijos ar laužavedybos asais, įgijo atitinkamą specialybę, gavo pažymėjimą ir dar po obuolį dovanų!

Taigi ir aš ten buvau, kakavą gerdama, tortu užsikąsdama, ilgiausių metų dainuodama, linksmai prie laužo linguodama ir su šaunia kompanija puikiai laiką leisdama. O jei netikit mano žodžiu – atvykit kitąkart į mokymus ir jūs!

 

Mokymai finansuoti programos "Veiklus jaunimas" lėšomis.

„Veiklus jaunimas“ - tai Europos Sąjungos programa skirta visiems 13 - 30 metų žmonėms iš ES valstybių narių, taip pat valstybių, siekiančių narystės (Turkija, Kroatija), EEE šalių (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija).

Programa suteikia jauniems žmonėms neformalaus ugdymo(-si) galimybes bei finansines subsidijas jų inicijuotiems bei įgyvendinamiems projektams, skatina Europos šalių jaunimo bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, turinčių mažiau galimybių nei jų bendraamžiai, dalyvavimui bei iniciatyvoms.

Daugiau informacijos - www.jtba.lt