Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-10-18

Penktadienio dilemos Nr.4

Atvejis iš praktikos diskusijai.

Sveiki, sesės ir broliai,

Šį penktadienį siūlau apsvarstyti dar vieną atvejį.

Kviečiu pagalvoti ir pasidalinti mintimis apie žemiau pateiktą situaciją. Prieš siūlydami sprendimo būdų, pamėginkite įsijausti ir pagalvoti, ką mąsto ir jaučia situacijoje veikiantys žmonės, kokie klausimai, abejonės jiems kyla?

Jurgita  - 20-metė studentė. Ji jau pusantrų metų  aktyviai užsiima su jaunesniųjų skautų draugove, yra draugininkės pavaduotoja ir ruošiasi nuo Naujųjų metų tapti draugininke. Ji kūrybinga ir atsakinga vadovė, turi gerą kontaktą su draugovės vilkiukais, „veža“ visą draugovės veiklą. Tačiau šį rudenį Jurgita buvo išrinkta universiteto studentų atstovybės pirmininke ir dėl to gali skirti vis mažiau laiko skautams, jaučia, kad veikla universitete šiuo metu svarbiau, todėl nori pasitraukti iš aktyvios skautiškos veiklos.

Ką mąsto Jurgita? Kaip ji jaučiasi šioje situacijoje?

Ką galvoja jos draugininkė?

Kokie sprendimai čia galimi?

Ką jūs manote?