Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-10-16

Spalio 26 d. Šiauliuose – skautiška konferencija

Šiaulių tunto vyr.skautai švenčia 10-metį - kviečia į konferenciją.

            

                                              

                                      SKAUTUS IR SKAUTŲ DRAUGUS

                                              KVIEČIAME ATVYKTI!

 

                       

 

                                    SKAUTIŠKOS  TARNYSTĖS KELYJE

                                                      konferencija,

                                     skirta Lietuvos skautijos Šiaulių tunto

            Kupolės vyresniųjų skaučių ir Antano Saulaičio skautų vyčių būrelių

                                                  veiklos 10-mečiui

 

             2013 m. spalio 26 d. Šiaulių universiteto biblioteka (Vytauto g. 84)

 

                                                      PROGRAMA

 

10.00

Dalyvių registracija.

Aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvo skautiškų leidinių ir dokumentų paroda.

10.30

Sveikinimai, muzikinė dalis.

10.50

Kodėl suaugusieji skautauja?

vyr. sk. Vaiva Klimaitė (Kupolės būrelis, LS)

11.20

Šiaulių tunto vyresniųjų skautų atsikūrimo kelias.

sk. v.  Jonas Mikaliūnas (A. Saulaičio būrelis, LS)

vyr. sk. Rasa Dumčiūtė (Kupolės būrelis, LS)

11.40

Apie skautų tarnybą Dievui.

sk. v. A. Saulaitis SJ (neakivaizdžiai)

11.50

Skautų dvasinė programa pagal WOSM.

vyr. sk. Eglė Verseckaitė-Grzeskowiak (Kupolės būrelis, LS)

12.10

Skautybė kaip ugdymo sistema.

vyr. sk. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė (Jorės būrelis, LS)

12.50

Aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvo skautiškų leidinių ir dokumentų parodos pristatymas.

vyr. bibliotekininkė Alina Šalavėjienė

13.00

Pietūs

14.00

Susipažinkime: Petras Jurgėla.

sk. v.  Giedrius Globys (A. Saulaičio būrelis, LS)

14.20

Patrono Antano Saulaičio keliais.

sk. v.  Kornelijus Bertulis  (A. Saulaičio būrelis, LS)

14.40

Prie seserijos židinio budint. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.

vyr. sk. Julija Bytautaitė (S. Kymantaitės-Čiurlionienės būrelis, LS)

15.00

Lietuvos skautų apklausa 2013.

sk. v.  Jonas Mikaliūnas (SSO)

15.15

Vyr. skautai = roveriai? Nuostabos ir pastabos, skautaujant Vokietijoje.

vyr. sk. Laima Ramanauskaitė (Šatrijos būrelis, ŽSO)

15.30

Šungalvis, medinės palapinės, koviniai žaidimai, Vienos balius bei kitos įdomybės čekų vyr. skautų veikloje (videopranešimas).

sk. v.  Aivaras Žukauskas (A. Saulaičio būrelis, LS)

15.45

Kavos pertrauka

16.00

Skautų organizacijų bendradarbiavimas.

Diskusijų grupė, ved. sk. v.  Jonas Mikaliūnas

Narystė savanorystės šešėlyje?

Diskusijų grupė, ved. vyr. sk. Rasa Dumčiūtė

16.20

Diskusijų grupių išvadų pristatymas.

16.40

Konferencijos apibendrinimas.

 

                                                        VIS BUDIME!

                                           Šiaulių tunto vyresnieji skautai