Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-10-11

Svarbiausios LS istorijos datos ir pareigas ėję asmenys

Svarbiausios LS istorijos datos ir pareigas ėję asmenys

LS istorija datomis

 • 1995 03 25 – Steigiamasis suvažiavimas Kaune. Patvirtinamas organizacijos pavadinimas – „Lietuvos skautija“ (idėjos autorius Giedrius Globys).

 • 1996 11 23 – „Vienybės“ suvažiavimas Kaune.

 • 1997 07 25 – Atkuriama narystė WOSM.

 • 1998 07 18-25 – Tautinė stovykla „Nemunaitis‘98“ Nemunaityje. Stovyklos viršininkas Žydrūnas Pilitauskas.

 • 1998 11 22-23 – Suvažiavimas Kaune.

 • 2000 10 21-22 – Suvažiavimas Kaune.

 • 2002 11 8-10 – Suvažiavimas Vilniuje.

 • 2003 07 17-27 – Jubiliejinė stovykla „Skilties dvasia“, Plateliuose, Plungės raj. Stovyklos viršininkas Žydrūnas Pilitauskas.

 • 2004 11 5-7 – Suvažiavimas Panevėžyje.

 • 2006 02 24-26 – Suvažiavimas Kaune.

 • 2007 02 23-24 – Suvažiavimas Šiauliuose.

 • 2008 02 22-23 – Suvažiavimas Panevėžyje.

 • 2008 07 12-20 – Tautinė stovykla „Legenda tęsiasi“ Dūburio saloje, Zarasų rajone. Stovyklos viršininkas Valdas Rakutis.

 • 2009 02 28 – 03 01 – Suvažiavimas Kaune.

 • 2010 02 27-28 – Suvažiavimas Kaune.

 • 2011 02 24-27 – Suvažiavimas Kaune.

 • 2012 02 25 – Suvažiavimas Kaune.

 • 2013 03 16 – Suvažiavimas Kaune.

 • 2013 07 06 – 14 – Jubiliejinė stovykla „Gėrio pėdomis“ Telšiuose. Stovyklos viršininkas Vilius Viktoravičius.

LS Tarybos pirmininkai

1995 03 25 – 1995 10 21 – Valdas Rakutis

1995 10 22 – 2000 10 22 – Mečislovas Raštikis

2000 10 23 – 2002 11 10 – Erika Vaidelienė

2002 11 11 – 2004 11 07 – Giedrius Vaidelis

2004 11 08 – 2005 08 27 – Mindaugas Mincė

2005 08 28 – 2006 02 26 – Arūnas Kemežys

2006 02 27 – 2008 02 23 – Jolita Buzaitytė – Kašalynienė

2008 02 24 – 2010 02 28 – Gražina Sidorovienė (Kačergytė)

2010 03 01 – iki dabar – Tomas Broga

LS vyr. skautininkai

1995 03 25 – 1995 10 21 – Ričardas Malkevičius

1995 10 22 – 1996 11 23 – Valdas Rakutis

1996 11 24 – 2000 10 22 – Giedrius Vaidelis

2000 10 23 – 2002 03 17 – Laura Jankauskaitė – Jurevičienė

2002 03 18 – 2002 12 07 – Evaldas Burbulis

2002 12 08 – 2003 12 31 – Ramūnas Žilionis

2004 01 01 – 2007 02 24 – Gražina Sidorovienė (Kačergytė)

2007 02 25 – 2009 03 01 – Živilė Kubilienė

2009 03 02 – 2011 02 27 – Rasa Dumčiūtė

2011 02 28 – 2013 03 16 – Tomas Rakovas

2013 03 17 – iki dabar – Ieva Žilinskienė

LS Etikos komisijos pirmininkai

2000 10 23 – 2004 11 05  – Mečislovas Raštikis

2004 11 08 – 2006 02 26 – Giedrius Vaidelis

2006 02 27 – 2008 02 23 – Mečislovas Raštikis

2008 02 24 – 2010 02 28 – Giedrius Vaidelis

2010 03 01 – 2012 02 25 – Jurgis Malinauskas

2012 02 26 – Iki dabar – Jolita Buzaitytė – Kašalynienė

LS Kontrolės komisijos pirmininkai

1996 11 23 – 1998 11 23 – Onutė Mincienė

1998 11 24 – 2000 10 22 – Marija Butkevičienė

2000 10 23 – 2002 11 08 – Renaldas Čiužas

2002 11 09 – 2006 02 26 – Saulius Arlauskas

2006 02 27 – 2008 02 23 – Onutė Mincienė

2008 02 24 – 2009 03 01 – Živilė Vaitkūnienė

2009 03 02 – 2011 02 27 – Saulius Arlauskas

2011 02 28 – 2012 02 25 – Lina Jakaitytė

2013 02 26 – Iki dabar – Donatas Kaminskas