Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-10-07

Apie skautų namus (2)

Žemčiūgai, Birutė, Kasos, Artojai, Upės, LIETUVA....

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, ten mūsų Tėvynė- graži Lietuva....

Žemčiūgai, Birutė, Kasos, Artojai, Upės, LIETUVA.... apie tai Maironis rašė.

Kas yra žemčiūgai aš nežinau, bet kad Lietuva graži, tai nedrįstu abejoti! Broliai artojai gal nieko ir nebearia, taip kaip seniau, sesės kasas pina, tačiau dėl jų ilgumo ir natūralaus geltonumo dar pasiginčyčiau.

Kaip čia yra, kad toks senas, bet toks dūšiai artimas eilėraštis man vis kyla vėl ir vėl girdint apie skautų žemę? Broliai ir Sesės, daugybę laiko kalbos apie nuosavą skautų žemę sklando ore ir tarytum seni geri mūsų draugai uodai ūžia galvose ir širdyse- ten, kur daugiausiai kraujo.
 

Iš pradžių ėjo kalba, kad žemės skautai turi- kažkur už jūrų už marių už vandenų, kur rūtos kaip avižos deri ir kur dailios mergelės vaikšto. Tik kad nuvažiavus ten realybė šiek tiek kitokia pasirodo. Nėr ten rūtų, anei avižų, tik žolės sulig juosmeniu ne tik aplink kojas, bet vietom ir aplink rankas, pinasi.

Nėr ką kalbėt, skautų žemelė neprižiūrėta dūlėjo kartu su skaisčiųjų namelių likusiomis sienomis, išplėštomis ir vos besilaikančiomis durimis su klebetuojančiais vyriais.

Mūsų Broliai šaunuoliai, kuriem viskas norMAliai kartelį ar kelis per metelius išvyko sutvarkyti žemelę, apgenėt žoleles ir takelius link trobelės padaryt. Rūpinamės, sako, kad gėda nebūtų ir kad parduotume greičiau... PARDUOTUME GREIČIAU?! Kas čia dabar per naujiena? Kam ją parduot?

Paprasta, sako, tam, kad pirktume žemelę ten ,kur kiekvienas skautas pasiekt galėtų, kur  stovyklautų be jokių kliučių. Nes nuo 2002 metų žemėje Obeliuose nevyko nė viena stovykla ar savaitgalinė išvyka- sunku dėl to, kad nėra paprasčiausios infrastruktūros ir atvykti iki vietos nėra paprasta. Dėl šios paprastos priežasties norima parduoti dabartinę ir pirkti naują, kuri būtų visiems pasiekiama ir prieinama, kad turėtume savo namus, į kuriuos visada miela ir jauku grįžti, miela investuoti ir kurti džiaugsmingą aplinką. Ir pagaliau ledai iš upių išplaukė ir šaltos žiemos sąstingį išnešė! Svajonė artėja link išsipildymo, kartu su koncertais, dosniais pagalbininkais ir džiaugsmingais narių veidais, tų, kurie dirba, stengiasi ir aukojasi pamažėl artėjančio tikslo link.

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį,

Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai!

Juk tėviška Tavo malonė daug gali!

Mes Tavo per amžius suvargę vaikai.

Neapleisk, Aukščiausis, mūsų ir brangios tėvynės,

Maloningas ir galingas per visas gadynes! (Maironis)