Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-10-03

Įspūdžiai iš pirmojo Lietuvos skautijos labdaros-paramos vakaro

Labdaros-paramos vakaras

2013 m. gegužės 13 d., šiltas pavasario šeštadienis

BLITS idėja gimusi Pirmijos ratelyje: „Turime pabandyti ir išmokti rengti labdaros-paramos vakarus“ – tariau savo komandai. Vienbalsiai išrinkome renginio datą ir kibome į darbus. Tikslas buvo vienas – mums reikia savo namų, o šio tikslo pasiekimui reikia įtraukti ir visus mūsų brolius ir seses. Vieni niekada nepasieksime šio tikslo!

2013 m. spalio 1 d., antradienio rytas

Broliai ir sesės kurie žinojo, kad šį vakarą praleis Istorinėje LR Prezidentūroje nuo pat ryto sprendė dilemą ir skambino klausti: „Ieva, kvietime parašyta, kad oficiali apranga, ar tai kostiumas ar skautiška uniforma?“. Atsakydavau trumpai: „kostiumas“. O dabar sau galvoju: ar tikrai skautiška uniforma nėra oficiali apranga, ypatingai kai tai skautiškas renginys?

Visą dieną dėliojome paskutinius taškus – kaip tikra komanda – kas gėles pirks, kas ant stalo aukciono daiktus dėlios, kas atspausdins loterijos bilietukus, plušo ir dėliojo paskutinius taškus. Kadangi tai pirmasis toks labdaros-paramos vakaras, visi labai jaudinomės.

2013 m. spalio 1 d., antradienio vakaras

Renkasi broliai ir sesės, skautų draugai, rėmėjai, Kauno miesto savivaldybės atstovai.

Šis vakaras skirtas ambicingam tikslui – surinktos lėšos bent truputį priartins mus prie visų skautų ilgametės svajonės išsipildymo – turėti savo žemę, savo namus, kuriuos galėtume puoselėti.

Vakaro vedėjas brolis Eimutis Kvoščiauskas vakarą pradėjo skautų įkūrėjo Baden Powell‘io mintimi apie gerus darbus ir taiką pasaulyje. Sveikindama susirinkusiuosius kalbėjau apie gerus darbus, kuriuos daro skautai ir mačiau kaip visų akys degė noru prisidėti prie mūsų bendro reikalo – mūsų žemės įgyjimo. Sesė Gražina Sidorovienė tik dar labiau užtikrino šio gerojo darbo prasmę papasakodama kaip ir kur gimė projekto idėja, kodėl yra svarbu turėti savo žemę.

Vakaro metu koncertavo brolis Titas Motuzas, kuris visus sužavėjo savo balsu. Po Tito pasirodymo mūsų sielas džiugino skautės pianistės Eglės Andrejevaitės koncertas.

Ir kaip gi toks vakaras be loterijos ir aukciono? Loterijoje buvo įvairių daiktų: nuo skautiškų pieštukų iki skautų žemės marškinėlių. Aukcionas buvo karštas, jame parduodamos prekės irgi buvo įvairios: nuo panoraminės Jubiliejinės stovyklos „Gėrio pėdomis“ dalyvių ir štabo nuotraukos (jos buvo parduotos net dvi!) iki kelialapio į oro skautų stovyklą 2014 m. Taip pat mūsų skautai skyrė tokius daiktus kaip: pamoka Kulinarijos studijoje, Adatytės džemperis, SWATCH laikrodžiai. Puoselėjant skautiškumą aukcionui Marijampolės kraštas įteikė vaikų darytus skautiškus medalius ir gairelę.

 

Vakaras baigėsi furšetu – geriausias metas kai gali neformaliai pabendrauti, pasidalinti mintimis ir pasisemti naujų idėjų, tai pats geriausias patirties dalijimosi laikas. Šio vakaro pabaiga, tai pradžia naujos svajonės ambicijos įgyvendinimui ir mes jau artėjame prie tikslo.

                   

Nuo tos akimirkos, kai 2009 m. buvo priimtas sprendimas įgyvendinti projektą, nebuvo itin daug entuziastų, dabar mes sparčiai judame į priekį! Jau šį savaitgalį vyksime apžiūrėti kelių žemės plotų.

Aukciono, loterijos ir atvykusių vakaro dalyvių skirtos aukos – 4.000 Lt.

2.550 $ skirta mūsų išeivių skautų ir draugų.

50.000 Lt. skiriama iš Lietuvos skautijos fondo.

Daugiau apie projektą: http://www.skautai.lt/index/article/id/1657

Nuotraukos sesės Lauros Liubinaitės.

Įspūdžiais dalinosi sesė Ieva