Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-09-26

Išėjo namo

Vakar išėjo namo Lietuvoje ir išeivijoje gerai žinoma sesė Albina Ramanauskienė.

Vakar išėjo namo Lietuvoje ir JAV gerai žinoma sesė Albina Ramanauskienė. Sesė Albina buvo aktyvi Lietuvių skautų sąjungos skautė, ilgametė „Skautų Aido“ administratorė. 

Reiškiame užuojautą sesės Albinos šeimai, artimiesiems, draugams ir visiems broliams ir sesėms, kurie ją pažinojo ar turėjo galimybę džiaugtis jos gerais darbais.

LS Vadija