Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-05-29

Išmokime naujų šūkių!

Koks gi vakarėlis be skautiškų šūkių?!

Sveiki visi! 

Ar prisimenat kai skautų stovyklos aidėdavo nuo skautiškų šūkiū? Belaukiant vasaros ir, žinoma, Jubiliejinės stovyklos, aš noriu jums priminti, o galbūt išmokyti naujų (o gal atmintyje neišlikusių) šūkių. Kad visos stovyklos skambėtų!

Skautiški šūkiai:

 

 

Gir - gir - gir, gar - gar - gar, 
Mes norim dar - dar - dar! 
<>
Čyru - vyru, čiru - vyru, 
Valio broliai, valio vyrai! 
<>
Oi tai buvo, tai nutiko, 
Mums tikrai labai patiko! 
<>
Dzimdzi - drimzi, šakar - makar, 
Tai gražiai dainavot vakar!
<>
Kybur - vybur ant tvoros, 
Mūsų sesės jums paplos! 
<>
Ranka rankon mes kartu, 
Žengiam skautišku keliu! 
<>
Mūsų sesių širdyje, 
Tegul žydi skautija!
<>
Ak, vija pinavija, 
Lai gyvuoja Seserija 
Ir Brolija! 
<>
Čyru - vyru, džium - džium - džium, 
Tai labai patiko mum!
<>

 

Tiku - taku, tiku - taku, 
Klausomės, ką sesė sako! 
<>
Ka - ka - ryko, ka - ka - ryko, 
Mums tikrai labai patiko! 
<>
Ramta drylia oi lylia, 
Stovyklėlė mūs žalia! 
<>
Oi kaip gera, kaip gražu;
Čia tarp skautiškų draugų!
<>
Triokšt - patriokšt, tara - rai, 
Kaip gražu, kaip gerai! 
<>
Broliai -- dideli vilkai, 
Tai patiko mums labai! 
<>
Pipirai, pipirai, 
Bravo vyrai! 
<>
Broliai mūsų - dideli vilkai 
Pasirodė puikiai ir labai gražiai! 
<>
O tai buvo, tai nutiko, 
Sesė brolį susitiko! 
<>
Bendras darbas ir skautybė, 
Geležinė lietuvybė! ; 
<>
Tinklas, burės ir laivai, 
Pasirodėte gražiai! 
<>
Ai - ai - ai, kaip gražiai, 
Bar - bar - bar, norim dar!
<>
Bravo, bravo, bravo bravisimo,
Bravo, bravo, bravisimo hoho!
<>
Sviestas, sūris, sumuštinis, 
Pasirodymas rinktinis! 
<>
Jūra, oras ir gamta, 
Mūsų skautiška šeima! 
<>
Šiaurė, pietūs ir rytai -- 
Pasirodėte gražiai! 
<>
Šūkiai, dainos ir juokai, 
Tai mūs laužo pagrindai! 
<>
Tinklai, būrės ir laivai -- 
 Pasirodėte gerai! 
<>
Laužas dūmai ir liepsna, 
Toli aidi mūs daina! 
<>
Šiaurė, pietūs ir rytai, 
Mums patinka šie miškai! 
<>
Laužas, liepsnos ir gamta 
Mūsų skautiška šeima (šviesa)! 
<>
Sesės (Broliai) groja (šoka) mums gražiai, dar 
klausytume mielai( dar žiūrėtume mielai)! 
<>
Tu - tu - tu -- kaip gražu! 
A - a - a, ū - ū - ū -- kaip gražu ir įdomu! 
<>
Čyru vyru, ku-ku-ku,
Stokit skautai, ratuku!
<>
Broliai, šaunuoliai;
Viskas norma-liai!
<>
Hip!!!
Valio!
Hip!!!
Valio!
Hip!!!
Valio! Valio! Valio!
 

Visi kiti šūkiai laukiami komentaruose!

Susitiksim, sesė Gabija