Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-05-28

Vairuojame Ferrari lyg tai būtų Fiatas...

Ievos ir Tomo įspūdžiai iš tarptautinio skautų mokymų koordinatorių susitikimo Romoje.

Praeitą savaitgalį, gegužės 17-19 d., Italijoje, Romoje įvyko ketvirtasis WOSM Europos regiono skautų mokymų koordinatorių (mokymų skyrių vedėjų) susitikimas. Į šį susitikimą susibūrė 30 dalyvių iš 20 Europos regiono šalių skautų organizacijų. Šiame susitikime Lietuvos skautijai atstovavome dviese – mokymų skyriaus vedėja sesė Ieva Vaitkevičiūtė ir aš, Tomas Rakovas iš LS Tarybos.

Skautų vadovų mokymai yra svarbi žmogiškųjų išteklių vadybos skautų organizacijose dalis, todėl į šį susitikimą žmonės susirinko pasidlinti patirtimi ne tik apie naujoves ir sunkumus mokymų srityje, bet ir apskritai apie suaugusių žmonių vaidmenis skautų organizacijose.

Viena svarbiausių temų šiame susitikime buvo skirtingi mokymų organizavimo metodai.

Mes valdome Ferrari...

Kalbant italams ir lietuviams suprantama automobilių kalba – Mes valdome Ferrari, išskirtinių savybių ir didžiulės galios superautomobilį, o vairuojame jį taip, tarsi jis būtų mažutis miesto klasės Fiat’as. Kitaip sakant – turime daugybę galios, daugybę įvairiausių galimybių, o išnaudojame tik mažą jų dalį. Tai tas pats, lyg vairuotume Ferrari autostradoje 70 km/h greičiu ir neišnaudotume nė trečdalio variklio galios.

Dažnu atveju panašiai yra ir su mokymais skautų organizacijose. Šiais laikais turime daugybę galimybių mokytis ir tobulėti, tačiau dažnai pasikliaujame tik tradiciniais skautiškais kursais ir neatkreipiame galimybių į kitas mokymosi formas. Taigi, susitikimo dalyviai buvo skatinami dalintis patirtimi naudojant įvairius mokymo metodus skautų vadovų kompetencijai tobulinti.

Pavyzdžiui Olandijos skautai labai daug dėmesio skiria individualiam mokymuisi, mokymo metodų adaptavimui pagal atskiro žmogaus poreikius ir galimybes. Tarkim, kiekvienam vadovui yra privaloma būti baigus pirmosios pagalbos mokymus, tačiau žmogus gali spręsti, ar jis nori dalyvauti pirmosios pagalbos kursuose, ar savarankiškai studijuoti ir vėliau laikyti egzaminą. Panašiai yra ir su kitomis, skautiškomis sritimis.

Važiuojame pasirinktu keliu

Kita mokymosi sritis – individualūs projektai arba „namų darbai“. Ši metodika plačiai naudojama įgyvendinant Gilvelio kursus visame pasaulyje, kai kursantai po mokymų patys nusimato sritis, kuriose norėtų tobulėti ir stengiasi įgyvendinti šį uždavinį per tam tikrą laikotarpį. Airijoje, šis mokymosi būdas naudojamas beveik visų pareigybių vadovų ruošimui, tai vadinama „asmeniniu keliu“.

Daugelyje šalių plačiai naudojamos stažuotės ir praktikos. T.y. naujas draugininkas (ar kitas pareigas ketinantis užimti skautas) pirmiausia turi atlikti trijų mėnesių stažuotę veikiant kitoje draugovėjė, padedant kito vieneto vadovams organizuoti veiklą. Tik įvertinus jo pasiekimus šios stažuotės metu tam žmogui įteikiamas draugininko kursų baigimo pažymėjimas. Taigi, stažuotė nėra tiesiog laisvas veikimas kitame vienete, o mokomoji veikla, kurios metu stažuotojo patirtis ir progresas yra vertinami mokymų skyriaus paskirtų mentorių.

Būname šturmanais

Mentorystė ir kitokio tipo asmeninė pagalba besimokantiems apskrtitai yra labai reikšminga tema. Daugelyje skautų organizacijų skirtinguose kraštuose ir tuntuose veikia „Mokymų asistentai“, „Mentoriai“, „Programos pagalbininkai“ ir kitokie savanoriai, kurių pagrindinė pareiga – padėti mokytis kitiems. Taigi,  mūsų pastarųjų metų patirtis suteikti mentorius naujiems skautų vadovams irgi yra mokymo metodas ir yra plačiai taikoma svetur. Taigi, asmeninis dėmesys besimokančiąjam ir individualus mokymasis yra labai gerai, tačiau tam reikia nemažai papildomų žmonių, kuriuos taip pat reikia apmokyti.

E-mokymasis, arba mokymų organizavimas interneto priemonėmis, yra sparčiai besiplečianti mokymų forma. Čia svarbiausia tai, kad dauguma teorinės medžiagos gali būti pateikta nuotoliniu būdu. Kitaip sakant, nebūtina važiuoti į kursus ar eiti į paskaitą, kad mokymų vadovai tau pasakytų (paskaitytų), kas parašyta „Skautybėje berniukams“ ar kitoje svarbioje knygoje. Su šiais skaitiniais gali susipažinti ir namuose, kad į kursus atvažiuotum jau pasikaustęs, turėdamas klausimų ir galėtum diskutuoti. Šiuo metu svarstome, kaip šį mokymų būdą plačiau pritakyti mokymus organizuojant Lietuvos skautijoje.

 

Pakeliui užsukame “Coffee to Go”

Kita vertus, norint ko nors išmokti reikia bendrauti su kitais žmonėmis. Verslo praktikoje pastebėta, kad daugybės profesinių dalykų žmonės išmoksta ir tobulėja tiesiog bendraudami su savo kolegomis. Taigi, dažnai žmonėms tiesiog reikia erdvės ir laiko dalintis mintimis ir idėjomis su bendradarbiais, o ne nuobodžiauti paskaitose ir kursuose. Štai kodėl kavos pertraukos dažniausiai yra pati produktyviausia įvairių konferencijų dalis. Būtent šitaip kilo tokie diskusijų metodai kaip „Pasaulio kavinė“ ar „Atvira erdvė“.

Maltos skautai, norėdami paskatinti socialinį skautų vadovų mokymąsi turi paprotį organizuoti nacionalines vadovų arbatėles, kurias jie vadina „Coffee to Go“ (angl. Kava išsinešti). Jų esmė paprasta – visi skautų vadovai kviečiami pusdieniui susirinkti ir tiesiog pabendrauti prie kavos. Nėra čia temų ir klausimų ar taisyklių, tiesiog pasirūpinta, kad būtų kavos ir arbatos. Ir žmonės ateina, nes plepėdami prie kavos mokosi vieni iš kitų. Panašią praktiką turi ir Airiai.

Kaip manote, ar reikėtų tokios skautų vadovų „Arbatėlės“ Lietuvoje? Ar būtų prasminga šitaip susirinkti?

Visi šie mokymų organizavimo būdai nėra kažikokios naujienos ar modernybės. Tai seni kaip pasaulis metodai, kuriuos tiesiog reikia iš naujo įvertinti ir tinkamai panaudoti, kad galėtume pilnai išnaudoti savo skautiško „Ferrario“ galimybes.

........

Kiek šiuolaikiški yra mūsų mokymai? Ar mokymų turiys ir forma atitinka dabarties švietimo aktualijas?

.......

Simuliuojame – mokomės vairuoti...

Savo ruožtu,drauge su sese Ieva suorganizavome atskirą sesiją, kuriose metu pasidalinome mūsų patirtimi apie simuliacijos metodo naudojimą vadovų mokymuose, kuris buvo taikytas šiais metais vykdytose Skautų akademijose Birštone. Įvairūs vaidmenų žaidimai, simuliacijos, dirbtinės situacijos dažnai naudojamos ir kitose valstybėse organizuojant skautiškus mokymus. Pavyzdžiui, Airijos skautai organizuoja tokio tipo dideles simuliacijas mokyti vadovams apie jaunimo programą, įvairius patyrimo laipsnius ir pan. Kitose šalyse vaidmenų žaidimai naudojami kaip priemonė ugdyti bendradarbiavimo ir sprendimo priėmimo įgūdžius.

 Renginio metu daugiausia dėmesio buvo skiriama mokymų inovatyvumui bei tarptautinių ryšių galimybėms rengiant bei įgyvendinant mokymus.

 

Ir dar būtinai užsukame į motelį

Romos skautų centras – tai didžiulis namas, pilnai veikiantis kaip hostelis. Tik mažoji jo dalis šio namo yra AGESCI skautų organizacijos Lazio regiono būstinė, kurioje veikia biuras ir vyksta vadovų posėdžiai. Visos kitos namo patalpos – puikiai moderniai įrengtas hostelis, su daugybe kambarių ir darbuotojais, kurie net nėra skautai. Taigi, niekam čia nerūpi – skautas tu ar neskautas, jei nakvoji hostelyje, turi laikytis nustatytų tasyklių ir mokesčių.

Jei kaliausite po Italiją ir būsite Romoje – būtinai pasidomėkit galimybėmis apsistoti šiame skautų name.

Visa informacija čia:  http://www.romascoutcenter.it/en/

 

Visai nerimtai:

Ką veikti lėktuve, kad kelionės laikas greičiau praeitų? Žinoma – galima skaityti knygą, žiūrėti filmą per kompiuterį, rašyti straipsnį skautatinkliui ar dar ką panašaus.

Tačiau mes siūlome puikų žaidimą – „Galimybė rinktis!”

Jums reikės:

  1. Bet kokio žurnalo (geriausiai tinka avialinijų leidiniai ir prekių katalogai);
  2. Geros nuotaikos.
  3. Draugų.

Žaidimas vyksta taip:

Atverčiamas žurnalo puslapis ir kiekvienas žaidėjas turi pasirinkti paveiksliuką, nuotrauką ar kitą vaizdą, kuris jam ar jai labiausiai patinka. Tai gali būti bet kas – maisto produktas, žmogaus ar gamtos atvaizdas, daikto nuotrauka, schema ar logotipas. Svarbiausia čia – pasirinkti sau patinkantį paveiksliuką ir būtinai argumentuoti, kodėl jį pasirinkai. Jei kitas žaidėjas prieš tave jau pasirinko tą vaizdėlį  - jo rinktis pakartotinai nebegalima. Laimėtojų ar pralaimėtojų čia nėra, žaidimas žaidžiamas tol, kol yra žurnalų arba kol baigiasi kelionė. Žaidimas lavina argumentavimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius, taip pat – padeda užmegzti įdomių pokalbių ir išlaikyti gerą nuotaiką kelionės metu. Išmėginkite šį žaidimą kelionėje autobusu, automobiliu ar lėktuvu (laive žaisti nepatarima, dėl siūbavimo).

 

Linkime gerų kelių lekiant su Ferrari!

brolis Tomas Rakovas ir sesė Ieva Vaitkevičiūtė

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Projektas “Dievui. Tėvynei. Artimui.”, kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-015.