Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-05-20

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena
 

Šeštadienį ir sekmadienį, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, buvo pagerbti Lietuvos partizanai ir laisvės gynėjai.

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena kasmet švenčiama trečiąjį gegužės savaitgalį. Pirmą kartą Kariuomenės ir visuomenės susiartinimo šventė buvo surengta 1935 metais. Šventė buvo organizuojama iki 1938 metų, vėliau ją pakeitė Ginklų fondo akcija – lėšų rinkimas kariuomenei paremti. Tarpukariu pagrindinės šventės iškilmės vyko laikinojoje sostinėje Kaune. Šventė atgaivinta 1993 metais.

Šia proga Seimo narė Irena Degutienė ragina giedant Lietuvos himno eilutes „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“ galvoti ne tik apie tolimą istoriją, bet ir apie mūsų tėvų ir senelių sudėtas aukas.

Kariuomenės ir visuomenės šventė vyksta vienintelį kartą per metus. Kuomet mobilizuojamos visos pajėgos tam, kad visuomenė iš arti galėtų pamatyti, kuo gyvena ir kokius iššūkius nugali dabartinė Lietuvos kariuomenė. Tai – unikali proga per vieną dieną iš arti pamatyti įspūdingiausias kariuomenės gyvenimo puses.

 

Lietuvos partizanų istorija yra labai svarbus Lietuvos  XX amžiaus istorijos puslapis. Šiandien minint tautos kovos už laisvę ir pasipriešinimo Lietuvos sunaikinimui dieną, mes pagerbiame Lietuvos partizanus. Pagerbiam tuos žmones, kurie stojo į mūšį, kai kas sako – beviltišką mūšį. 

Tuo metu kovotojai teturėjo vieną troškimą: iškovoti Lietuvai laisvę ir, jei Dievo bus leista, su visa tauta dalyvauti toje neįsivaizduojamo džiaugsmo šventėje, su visa tauta kurti tikrai laisvą, kultūringą, demokratijos principais pagrįstą nepriklausomos Lietuvos gyvenimą. Dauguma tuomet tikėjo pergale ir norėjo, kad ir jų sūnūs būtų vertinami kaip prisidėję prie Lietuvos laisvės kovos.

Kiekviena tokia šeima – tai nesugriaunama laisvės tvirtovė mūsų Tėvynėje. Ir didžiuodamasis galiu pasakyti, kad tokių šeimų visoje Lietuvoje labai daug. Tokių lietuvių pasiaukojimo Tėvynei pavyzdžiai suteikdavo mums jėgų ištverti sunkiausias valandas, nes įkvėpdavo tikėjimą lietuvių tauta ir sutvirtindavo viltį, kad Lietuva tikrai sulauks šviesios ateities.  

Partizanai, kaip Lietuvos savanoriai, parodė pasiaukojimo pavyzdį, kuriuo iki šiol seka Lietuvos kariuomenė. Tiek partizanų vadai, tiek eiliniai kovotojai puikiai žinojo, dėl ko ir prieš ką jie kovojo. Laisvė buvo suvokiama ne tik kaip laisvė sau, bet ir kaip laisvė kitiems. Džiugu, kad mūsų karta sulaukė šios dienos. Nepamirškime svarbiausių vertybių dėl kurių mūsų protėviai paaukojo savo gyvenimą ir nepamirškime, jog atmintis gyva, kol gyva tauta.  

Seimo narys Arvydas Anušauskas

 

sesė Julija ir Komunikacijos skyriaus komanda