Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-05-18

Alytaus skautai dalyvavo iškilmingoje eisenoje

Alytaus skautų įspūdžiai.

Visada smagu gauti laiškus apie tai, kaip sekasi gyventi kraštams! Štai Alytaus kraštas prieš savaitę dalyvavo iškilimgoje miesto eisenoje. Šioje pirmijos kadencijoje būsiu vyr. skautininkės pavaduotoja kraštams, tad visada labai laukiu ir kviečiu pasidalinti visais džiaugsmais ir rūpesčiais. Man galite parašyti el. paštu: skautai.pavaduotoja@gmail.com

 
Iškilmingoje eisenoje  ir skautai

2013 05 11, šeštadienį, Alytaus skautai dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos jaunesniosios kartos X sąskrydyje ir partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventėje, skirtoje Dainavos apygardos partizanų pagerbimui, Tauro apygardos partizano Arūno - ilgamečio LPKTS vadovo, dimisijos kapitono Antano Lukšos 90-ajam jubiliejui, 1948 metų trėmimui, S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-osioms metinėms, disidento Romo Kalantos 60-osioms gimimo metinėms atminti.

Po  mišių, kurios vyko Švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčioje, kartu su  šventės dalyviais  išsirikiavome į  eiseną ir sparčiu žingsniu patraukėme link  VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro, kur vyko šventė. Smagu eiti, kai  į priekį veda puikus kariuomenės orkestras, o šalia skautų linksmai žygiuoja Alytaus Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas !

Po iškilmingo šventės atidarymo   skautės  nuvežė gėles prie Laisvės Angelo ir  ant žuvusiųjų  partizanų kapų. Saulės apšviestoje aikštėje Alytaus įgulos kariai pademonstravo parodomąją programą, o miesto ir svečių meno kolektyvai nuotaikingą, pavasarišką koncertą.  Nuotaiką dar labiau pakėlė  skani, kvapni kareiviška košė. Ji mums priminė, kad iki Jubiliejinės skautų stovyklos Telšiuose visai nedaug laukti liko...

 gilv., vyr. sktn., s. Rita  Baranauskienė