Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-05-13

Žygis su „Medeinos“ vyr. sk. būrelio sesėmis

KAS? KUR? KAIP? KADA?

 

Gegužės 1d.  mažame Jūrės miestelyje susirinko 16 skautų. O ką jie ten veikė? Šie skautai išsiruošė į Marijampolės krašto „Medeinos“ vyr. sk. būrelio organizuojamą žygį., kuriame dalyvavo skautai iš Vilkaviškio „Gražinos“, Marijampolės Palaimintojo J. Matulaičio draugovės, Kazlų Rūdos K. Griniaus draugovės.
                             Apie 8:30 visi susirinkę, pasisveikinome, išsirikiavome ir susipažinome. Po rikiuotės pasitikslinę maršrutą iškeliavome Kazlų Rūdos link. Pavargus nuo nuo įteptų darbų ar mokslų buvo labai gera pailsėti lengvai žygiuojant miške, kur kartas nuo karto sustojome susipažinti su miške augančiais augalais.  Apturėję pažintinę pamokėlę patraukėme iki pirmos pavėsinės, kur buvo mūsų pirmasis punktas ir užduotis – mums reikėjo sukurti keturių ar daugiau eilučių eilėrašti su žodžiais: Jūrė, skautai, rugiagėlės ir žygis. Atlikę užduotį, visi draugiškai atlikome gerąjį darbelį – rinkome šiukšles.
                       
                             Po sėkmingo gerojo darbelio patraukėme toliau. Bekeliaujant skambėjo įvairios dainos, nuo „Obuoliai obuoliai“ iki „Ne ne ne, nereikia ašarų“. Žygyje pasitaikė ir menkučių kliūčių - išėję iš miško „atsimušėme“ į lauką, kurį kone skersai kirto nemenkas upelis, kurį reikėjo pereiti. Ar tai buvo problema? Aišku, kad ne. Keletas papildomų kilometrų ir nuotykių dar niekam nepakenkė. Perėję upelį linksmai pasišnekučiuodami ėjom toliau. Kiek vėliau, miške, pamatėme, kad šioje vietoje yra dalykų, kurių ten neturėtų būti (šiukšlių) ir nusprendėme jas iš ten pašalinti. Taip pat ten gavome ir antrąją užduotį. Grupelėse turejome vienas su kitu susikeisti drabužiais.
                 
                             Kadangi sukorėme nemažą kelią ir išalkome, sustojom PAPIETAUTI. Pietų meniu buvo sudarytas iš visų bendro suneštinio ir ant laužo keptų dešrelių (AČIŪ broliams sukrovusiems ir užkūrusiems laužą).  Kai pavalgėme ir pailsėjome, turėjome dar vieną užduotėlę – ŽAIDIMĄ. Kiekviena grupelė gavo korteles su skaičiais nuo 1 iki 33 - susėdę ratu, grupelės nariai kiekvienas paeiliui turėjo skaičiuoti iš eilės paliečiant korteles (vienas brolis/sesė=viena kortelė su skaičiumi) kiek galima greičiau. Buvo labai linksma, pasiektas rekordas 27 sekundės! Nuo linksmosios dalies perėjome prie kiek rimtesnės - gavome 10 klausimų apie LS ir ne tik. Po klausimėlių turėjome grupelėmis pristatyti žygio pradžioje kurtus eilėraščius, kurie skambėjo kaip rimtų profesionalių poetų parašyti. Linksmai pasisėdėję, o vėliau susitvarkę iškeliavome. Kadangi mūsų gerasis darbelis buvo nesibaigiantis, tai ir beeidami rinkome šiukšles.
                 
                             Ėjome, ėjome ir priėjome vietą, kur mūsų laukė paskutinė užduotis. Kiekviena grupelė turėjo sukurti sveikinimą žygyje nedalyvaujančioms „Medeinos“  vyr. sk. būrelio sesėms, kuris, kaip girdėta, labai pradžiugino sesutes.
Mūsų mielas žygis baigėsi Kazlų Rūdos traukinių stotyje, kur visi atsisveikinome ir pasukome skirtingais keliais. Kas į Vilkaviškį, kas į Marijampolę, kas į Kalvariją, kas į Kauną, o kas į Jūrę.
                       
 
 
„Medeinos“ vyr. sk. būrelio sesės nuoširdžiai dėkoja  visiems dalyviams  už smagiai praleistą laiką!
 
Kandidatė į vyr. sk., s. Nora
Marijampolės kraštas