Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-05-10

Kaip nudobti slibiną arba ką šeštadienį skautai veikė Rumšiškėse (ATNAUJINTA: video)

Kaip skautams Rumšiškėse sekėsi kovoti su Smaku

ATNAUJINTA: o štai ir ilgai lauktas filmukas tiesiai iš Pavasario šventės!

 

Šį šeštadienį, nors ir lietingą ir darganotą, Rumšiškių liaudies buities muziejus buvo pilnas. Čia susirinko daugiau nei 1000 skautų iš visos Lietuvos ir, kaip ir kiekvienais metais, minėjo pavasario šventę.

Susirinkti tai susirinkti, tačiau skautų laukė daug sunkesnė užduotis, nei kelionės iš įvairių Lietuvos kampelių. Rumšiškėse įsikurti nusprendė piktasis Smakas, laidęs bjaurius klyksmus ir alsavęs ugnimi. Skautams teko didžiulis išbandymas – nudobti piktąjį Smaką!

Tačiau slibino taip paprastai nenugalėsi, tam reikia pasiruošti. Po atidarymo rikiuotės bei mišių visas 1000 dalyvių dalyvavo programoje, kurioje, žaisdami įvairius žaidimus sėmėsi vikrumo, išminties, kovos dvasios bei komandiškumo.

Sakoma, sunku pratybose, bet lengva kare, todėl pasisėmę stiprybės skautai drąsiai nuėjo pas Smaką, kur įvairiais burtais iš šūkiais nudobė prakeiktąjį slibiną. O slibinas pasirodė beesąs kažkokios ypatingos rūšies buvo, nes vietoj kraujo jis leido... saldainius.

Po mūšio paklausinėjau narsiųjų skautų, tai kaip gi reikia kovoti prieš slibiną?

Jaun. jūrų sk. Jonas, Ryklių valtis:

“Slibinui reikia nukirsti galvą. Tūkstančio žmonių tam prireikė.”

Sk. Melanija, Tumo Vaižganto draugovė:

“Kad nugalėtum slibiną, reikia turėti daug daug daug kantrybės ir ištvermės”

Sk. Benas, Šiaulių tunto Aušros draugovė:

“Slibinui nugalėti reikia išminties. Dar padeda visokie šūkiai, riksmai, kurių slibinas nekenčia ir bijo”

Pat. sk. Simonas, Šiaulių tunto Aušros draugovė:

“Kovoti prieš slibiną reikia visokiais žodžiais ir garsu. Kuo daugiau, tuo geriau, slibinas garso bijo”

Psktn. sk. v. Povilas, Stasio Jameikio vyčių draugovė:

“Pirma reikia suvaldyti 1000 kovotojų masę. Antra, reikia rėkti, bet slibinas bijo ne triukšmo, o susivienijusių žmonių! Jis egoistas yra, nesuvokia kaip gali daug žmonių kovoti dėl vieno tikslo”

Tai tokios tos kovos prieš Smaką taisyklės, dabar skautams nebus baisūs jokie slibinai! Didžią pergalę reikia paminėti sočiais pietumis, na o po pietų laukė kapela, laužas, šokiai ir padėkos. Dalyviai atrodė laimingi, šventė paliko puikų įspūdį, o keli dar ir papasakojo, kodėl pavasario šventės apskritai yra gerai:

Br. Roman, Visagino draugovė:

“Pirmą kartą esu pavasario šventėje, nes esu iš kitos organizacijos. Bet man labai patinka! Pažiūrėkit kiek žmonių! Prieš pusmetį mačiau žmones, kurie tada dar buvo ne skautai, o šiandien jie jau su kaklaraiščiais, susipažįsta su naujais žmonėmis, bendrauja, šventė tarsi suvienija visus LS kraštus”

Vyr. sk. Berta, vyr. sk. Raganos draugovė ir ASD:

“Labai džiugu kad tiek daug vaikų pagaliau nori džiaugtis tuo pavasariu ir geru oru, nors jo čia ir nebuvo. Dar gerai kad pavasario šventė vyko Rumšiškėse, daugeliui šie gražūs apkerpėję nameliai buvo kažkas naujo”

Pat. sk. Dovilė, Kernavės tuntas, Jundų draugovė:

“Tai nuostabu, nes visi, su kuriais susipažinai per įvairius žygius ar stovyklas, susirenka į vieną vietą. Taip pat smagu eilinį savaitgalį pamatyti tiek daug skautų ir susipažinti su naujais žmonėmis!”

Dėkojame Kauno kr. skautams, įdėjusiems daug širdies ir suorganizavusiems šaunią šventę! O mes visi susitiksime jau greitai – per Jubiliejinę stovyklą.

Parengė kand. į vyr. sk. Akvilė Milkevičiūtė

Už nuotraukas ačiū Laurai Liubinaitei

Filmuką parengė Eglė Šidlauskaitė, Karolis Martinaitis ir Julija Andrijauskaitė