Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-04-20

Agora 2013 "Reaching out"

Pilnas pasakojimas apie tai, kaip dviem sesėms iš LS sekėsi Šveicarijoje


Balandžio 10-14 dienomis, dvi Lietuvos Skautijos sesės dalyvavo neįprastame ir tikrai neprastame tarptautiniame Roverių (vyr. skautų) renginyje. S. Akvilė  ir s. Kornelija buvo išrinktos pasakiškai kelionei į Kanderstegą, įsikūrusį tarp Šveicarijos Alpių. 5 dienas praleidome Europos skautų draugijoje, kur kasdien teko diskutuoti skautams visame pasaulyje svarbiais klausimais. Pirmą vakarą Kanderstego Tarptautiniame Skautų Centre pristatėme filmuką, sukurtą norint parodyti, kaip skautai supranta, kas yra vyr. skautas Lietuvoje. Buvo įdomu žiūrėti kitų Europos šalių skautų filmukus, o vėliau ir klausytis, kaip roveriai pristato savo šalies roverių asociacijas. Atrasta daug skirtumų, ir jie buvo aptariami ir sprendžiama, kaip galima savo organizaciją pakeisti į gerąją pusę. Visus labai sudomino vyr. skautų programa Lietuvoje, o ypač – kandidatavimo dalis, todėl sulaukėme daugybės klausimų apie tai.

Antrosios renginio dienos rytą teko pasivaikščioti po patį Kanderstego miestelį. Vaikštynės nebuvo betikslės, stotelėse buvo kalbama apie pilietiškumą, ką reiškia būti Europos Sąjungos piliečiu ir piliečiu apskritai, ką žinome apie vienas kito organizacijas ir kokie yra socialinės veiklos ir savanoriavimo skirtumai. Tai buvo įžanga į popietės sesiją. Sesijoje buvo klausiama, kas mums yra pilietiškumas, kaip jį suprantame ir kaip galėtume tapti geresniais savo tautos piliečiais. Aiškinomės problemas, aktualias šiandienos visuomenėje, tokias kaip pasyvumas ir požiūris į valdžią. Piešėme savo „pilietiškumo kėdę“, kuri padėjo susivokti, kas mums svarbu kaip tam tikros socialinės grupės nariams. Po vakarienės, pradėjome programą, vadinamą „kūrybiškumo platforma“, kuri yra naudojama niūdienos versle. Dalinomės skautiškų renginių idėjomis ir stengėmės jas klijuoti į kelias didesnes ir realistiškas tarptautinių ar nacionalinių renginių grupes. Dirbome grupėmis, tad teko išmokti bendradarbiauti su kitų tautų skautais. Tą patį vakarą vyko Tarptautinis Vakaras. Ragavome įvairių šalių maisto, stebėjome rodomus talentus, žaidėme įvairių Europos šalių skautų žaidimus ir vakaro pabaigoje visi kartu dainavome visiems žinomas dainas ir šokome visiems žinomus šokius ir žinoma, labai kvietėme visus atvykti į mūsų Jubiliejinę stovyklą.

Trečioji diena buvo pradėta „idėjų lietumi“ – visi dalyviai dalinosi savo mintimis, atsakydami, kas jiems yra jaunimo įgalinimas ir jaunimo dalyvavimas sprendimų priėmimuose. Šios temos buvo plačiai nagrinėjamos bene viso renginio metu, buvo mąstoma, kaip galima jaunimą įtraukti į sprendimus, kaip jaunimas gali pasitarnauti šiuolaikinėje visuomenėje ir kas jam trukdo. Kiek vėliau vyko „barjerų“ sesijoje – aiškinamasi, kas trukdo jaunimui aktyviai dalyvauti įvairioje socialinėje veikloje. Barjerai buvo aktualūs įvairioms amžiaus grupėms. Dirbant maišytoms grupėms, teko sudaryti šių problemų sprendimų planus ir pateikti pasiūlymas, kurie buvo aptariami ir tikslinami. Po vakarienės, vyko projekto „Messengers of Peace“ pristatymas. Viena projekto vadovių pristatė „Messengers of Peace“ veiklą ir skatino į ją įtraukti savo organizaciją ir įsitraukti pačiam, siekiant skleisti gėrį pradedant nuo savęs. Po šio įdomaus pristatymo (kurio metu kai kurių dalyvių akyse buvo matomos ir ašaros). Kviečiame ir jus apsilankyti puslapyje http://scoutmessengers.org/en/welcome/front

Ketvirtosios dienos rytą vyko įdomi britų skautų vedama sesija, kurioje buvo mokoma, kaip skautus reikia pristatyti medijoje. Dirbdami porose, stengėmės sudominti „žurnalistą“ savo istorija apie skautišką renginį, mums buvo parodyta, kokia reklama yra naudinga Skautijai ir kokia prastai ją reprezentuoja. Po pietų, rengėme savo projektus grupėse. Teko daryti visus įprastus veiksmus: sudaryti biudžetą, rašyti laiškus prašant finansavimo, spėti su visais deadline’ais, skaičiuoti renginiui reikalingų savanorių skaičių ir dalyvauti pasitarimuose. Šis pratimas buvo pakankamai sudėtingas, bet jis leido pajusti stresą, kuris užpuola organizuojant bet kokį renginį. Vėliau buvo trumpai primenamos jaunimo įsitraukimo problemos išvados, kurias aptarėme dieną prieš. Buvo duota daugiau pasiūlymų ir išsakyta daugiau nuomonių. Po vakarienės klausėmes įvairių šalių pristatymų apie galimą savanorišką veiklą ir stovyklas jų šalyse. Lietuvės dar kartą pristatė tautinę stovyklą „Gėrio Pėdomis“ ir išgavo daug pažadų sudalyvauti. Po pristatymų, pajudėjome link Laužo, link kurio eidami dalinomės mintimis, kas mums yra skautavimas, kaip jis pakeitė mūsų gyvenimą ir kaip galime tą patirtį pritaikyti savo kasdieniniame gyvenime. Laužo metu stebėjome Kanderstego Tarptautinio Skautų Centro savanorių vaidinimą, žaidėme žaidimus ir dainavome dainas iki vėlumos.

 

Paskutinį rytą Kanderstege vyravo tyla, bet galų gale dalyviai išėjo į lauką ir išsijudino. Paskutinės smagios nuotraukos ir liūdni atsisveikinimai (ypač mums, nes turėjome išvažiuoti pačios pirmos...)Labai dėkojame LS ir projektui DTA už puikią galimybę sudalyvauti šiame renginyje! Radome puikių draugų iš visos Europos, parsivežėme daug naujų idėjų, taigi pasistengsime apie daug ką kalbėti ir čia, Lietuvoje!Kand. į vyr. sk. Akvilė Milkevičiūtė ir Kornelija Ulskytė