Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-03-31

Mildos vyr. skaučių dr. sveikina

Velykinis sveikinimas

Šviesos ir gyvybės triumfą
Velykų varpai kai paskelbs,
Su Viešpačiu mūsų brangiausiu
Širdis kiekviena prisikels.
Lai gaivūs pavasario vėjai
Ją sveikins, įkvėps, pakylės,
O tvirto tikėjimo tiesos
Jai kelią į džiaugsmą nuties…

Šv. Velykų proga visiems linkime patirti:
Tylos žavesį, Saulės šviesos didybę,

Tamsos paslaptį, Liepsnos stiprybę,
Oro gaivumą, Žemės tylią tvirtybę, Meilę,
Kuri yra visa ko pradžia.


Mildos vyr.skaučių draugovės sesės