Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-03-31

Tuščias kapas

Jeigu Jėzus nebūtų prisikėlęs - tuščias mūsų tikėjimas.

Prisikėlęs JĖZUS tebūna -
KELIAS, vedantis pas taveTėvą,
TIESA, kuri yra stipresnė už melą,
GYVENIMAS, kuris nugali mirtį,
RAMYBĖ, kurios pasaulis negali duoti,
VILTIS, kuri išlaisvina iš prislėgimo,
MEILĖ, kuri visada ištveria,
PRISIKĖLIMAS, kuris yra kančios vainikas,
o mes visi -- to liudininkai...