Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-03-28

Medeinės draugovės naktiniai mokymai

LS Kauno krašto Šventosios tunto Medeinės draugovės skautai turi tradiciją - organizuojame naktinius mokymus pagal amžiaus grupes ir...

Sveiki visi sesės ir broliai,laugh

 
LS Kauno krašto Šventosios tunto Medeinės draugovės skautai turi tradiciją - organizuojame naktinius mokymus
pagal amžiaus grupes.
2012 metų kovo 1-2 dienomis vyko mokymai skautams kandidatams. 
Mokymų programa prasidėjo penktadienį 18.00 val.: rikiuotė, raportai skiltimis, aiškinomės tris skautiško kelio žingsnelius.
Susitelkimui žaidėme bendradarbiavimo žaidimus.   
Skautus kandidatus suskirstėme į grupeles po 5 narius. Kiekviena grupelė aplankė po 8 mokymų punktus:
Lietuvos ir Pasaulio skautų istorija
LR ir LS himnai
Skautų uniforma. Ženklai. Skautiška lelijėlė
Skautų priesakai
Skautų šūkiai, saliutai
LS struktūra. Vadovybė. Tuntas, jo draugovės
Mazgai
Rikiuotė ir raportai
Punktuose kandidatus mokė vadovės ir patyrę skautai. 
Mokymai truko nuo 19.00 val. iki vidurnakčio, įskaitant vakarienę ir naktipiečius. Visi susikaupę mokėsi, gautą informaciją klijavosi skautiškuose užrašuose, diskutavo, aktyviai atliko pateiktas užduotis. Nė vienas nepasakė, kad pavargau ir sunku...
 
Vėliau visi dalyvavome skautiško laužo programoje, linksmai ir draugiškai sportavome.
 
Ryte 7.00 val. visi smagiai nusiteikę susirinkome į rytinę rikiuotę. Dauguma naktį miegojo, tačiau buvo skautų, kurie ugdėsi ištvermę ir nemiegojo. Jie iki ryto žaidė stalo tenisą, krepšinį, bendravo...
 
 
 
 
Sesė Odeta A.smiley