Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-03-15

LS vadovų suvažiavimo greitoji apžvalga

Šiandien į Lietuvos skautijos suvažiavimą susirinko daugiau negu 170 vadovų iš visų LS kraštų.

Šiandien į Lietuvos skautijos suvažiavimą susirinko daugiau negu 170 vadovų iš visų LS kraštų. Suvažiavimo metu bus pristatomos 2012 metų finansinės ir veiklos ataskaitos, Tarybos ataskaita, narystės kraštuose analizė, taip pat didžiausi šių metų renginiai - Pavasario šventė ir Jubiliejinė stovykla. 

Šiuo metu vyksta delegatų (balsavimo teisę turinčių) registracija. Nuo 10 val. prasidės sveikinimo kalbos ir suvažiavimo atidarymas. Suvažiavimas baigsis 19 val. Komunikacijos skyrius visą dieną pateiks jums pačią šviežiausią informaciją apie suvažiavimo eigą ir rinkimus. Visus atnaujinimus galėsite rasti šioje skautatinklio naujienoje. 

10:06 Suvažiavimas oficialiai atidarytas. Sveikinimo kalbą sako Jaunimo reikalų departamento atstovas Juozas Meldžiukas "į skautišką veiklą bandau įtraukti savo vaikus. Labai džiaugiuosi, kad skautai išaugino daug žmonių, su kuriais visada gera ir malonu bendrauti ne tik apie orą, bet ir apie aukštesnius dalykus. Linkiu, kad skautija niekada nepristigtų potencialo užauginti lyderius, kurie kartu dirba dėl Tėvynės."

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Alma Vėlavičiūtė: "Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate ateities Lietuvos  kartos ugdytojai. Kai pažįstu tokius žmones, kaip Vygantas Kiulkys ar Giedrius Vaidelis, kurie visur dalinasi, kad yra skautai, galiu drąsiai sakyti, kad jūs esate kitokie. Noriu jus pasveikinti Antano A. Saulaičio žodžiais "esame vieni dėl kitų". Žinau, kad skautai yra ypatingi žmonės, tokie, kokių reikia mūsų valstybei"

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentė Loreta Senkutė: "Visada gera būti savame skautiškame būryje. Skautiškas judėjimas nieko neriboja - nei amžius, nei religinis pasirinkimas, nei sienos, rasė. Išnaudokite tai, nes tai yra didžiausias pliusas, ką jūs turite. Lijot rėmuose jūs esate tie, kurie gali visus apjungti savo universalumu. Linkiu išsirinkti vadovą, kuris sugebės vesti jus visus pirmyn."

10:16 įžanginę suvažiavimo kalbą sako skautas vytis, Studentų skautų organizacijos garbės narys Algirdas Avižienis. (kalbos video įrašą galėsite rasti po pusvalandžio) "skauto vyčio įžodį daviau jau daugiau nei prieš 60 metų, bet jaučiu, kad tarnystė tapo gyvenimo būdu". 

 

 

11:08 Prasideda oficiali suvažiavimo dalis. Į suvažiavimo prezidiumą išrinkti Saulius Arlauskas, Tomas Broga, Saulius Jurevičius. Renkama balsų skaičiavimo komisija, taip pat suvažiavimo sekretoriatas. 

11:29 Vyr. skautininkas Tomas Rakovas pristato veiklos ir finansines ataskaitas. Su veiklos ataskaita galite susipažinti paspaudę nuorodą: http://www.skautai.lt/index/article/id/1491

12:12 Kontrolės komisijos pirmininkas Donatas Kaminskas pristatė komisijos išvadas apie ataskaitas. Pagrindinės pastabos dėl LS nario mokesčio rinkimo sistemos ir netvarkingo bei sudėtingo žiniaraščių administravimo. Šiuo atveju kontrolės komisija turi konkrečius pasiūlymus, kaip sistema turėtų būti tobulinama. 

Tarybos pirmininkas Tomas Broga pristatinėja 2012 metų Tarybos ataskaitą. Su ja plačiau galite susipažinti ataskaitiniame leidinyje (nuoroda aukščiau).

12:30 Suvažiavimas tvirtina organizacijos veiklos ir finansines ataskaitas. Veiklos ataskaita: patvirtinta. Finansinė ataskaita: patvirtinta.

12:35 Prasideda kandidatų į vyr. skautininkus ir Tarybą prisistatymai. 

Plačiau su kandidatų į vyr. skautininkus pasisakymais galite susipažinti paspaudę išankstinių debatų nuorodas: http://www.skautai.lt/index/article/id/1493, http://www.skautai.lt/index/article/id/1494

Kandidatė į vyr. skautininkes Ieva Žilinskienė: "Noriu įprasminti save ne tik, kaip projekto vadovę, bet ir kaip organizacijos vadovę. Man labai rūpi jaunimas, tad akcentuočiau jaunu žmonių pritraukimą, finansinį stabilumą, man rūpi kraštų stiprumas, jų įgalinimas." 

 

Kandidatas į vyr. skautininkus Tomas Rakovas: "Aš norėčiau tęsti darbą, kaip vyr. skautininkas, nes manau, kad organizacijai labai reikia užtikrinti stabilumą. Jaučiu, kad sustiprėjo pirmijos skyriai, mano prioritetai formuoti kuo labiau autonominius skyrius. Jaučiu, kad turiu neįgyvendintų darbų, įgūdžių, idėjų. Viena pagrindinių krypčių - bendravimo su kraštais stiprinimas, administravimo stiprinimas."

 

14:10 Po pietų prasideda kandidatų į Tarybą pasisakymai. 

Vytautas Zulonas: "LS narys nuo 2003 m. Man tai pareiga ir galimybė išnaudoti save organizacijos gerovei. Mano tikslai: lankyti visus posėdžius, esamos strategijos vykdymo sekimas ir naujos strategijos kūrimas, taip pat savo patirtį norėčiau pritaikyti atstovavimo srityje. Ypač kalbant atstovavimą versle ar valstybiniame sektoriuje."

Simona Klumbytė: "Lietuvos skautija yra mokymosi stadijoje. Man norisi analizuoti, kur šiuo metu esame, o tada jau judėti pirmyn. Mano stiprioji savybė - kritinis analitinis mąstymas."

Jorė  Astrauskaitė: „Skautauju nuo 1997 metų. Skautiška mokykla suformavo mane tokią, kokia esu dabar. Nuo 18 metų JPS rengiau specialybių programą, vėliau buvau komunikacijos skyriaus vedėja, paskutinius dvejus metus Tarybos narė. Per dvejus metus pradėjome jaunųjų atstovų ugdymo programą. Aš noriu dirbti dėl geresnių sąlygų skautavimui. Galiu daryti tą, ką reikės."

Tomas Rakovas: "Kandidatuoju į Tarybą, kaip planą B. Manau, kad kompetenciją, kurią žmonės sukaupia Pirmijoje, būtinai reikia perduoti į Tarybą."

Lina Rinkauskaitė: "Skautuose esu 10 metų. Per juos Panevėžio kraštui padariau daug: įkūriau dvi draugoves, pastaruosius penkis metus su krašto seniūnė, rašiau projektus, kėliau kraštą, kuris buvo stipriai apleistas. Manau man pavyko jį prikelti, pajudinti. Būdama organizacijoje supratau, kad mažos tarnystės duoda didelių pokyčių. Manau Taryba yra ta erdvė, kur galėčiau augti ir padėti priimti sprendimus. Stiprių pusių turiu ir administravime, ir projektų rašyme."

Birutė Taraskevičiūtė: "Augau ir gyvenu su jūrų skautais jau vienuolika metų. Nuo 2011 metų esu Užsienio ryšių skyriuje. Prie jo prisijungiau, nes dalyvavusi keliuose tarptautiniuose renginiuose supratau, kad galiu dalintis patirtimi ne tik imti, bet ir duoti. Norėčiau prisijungti prie atstovavimo komiteto ir prisidėti prie tarptautinio atstovavimo. Tai būtų dat viena skautiško universiteto pakopa." 

Aistė Lukaševičiūtė: "Skautauju jau dvylika metų. Keturis metus vadovavau sekretoriato skyriui. Sukaupiau daug administracinių žinių ir manau, kad jos būtų naudingos Taryboje. Manau, kad narystė yra organizacijos pagrindas, todėl manau, kad galėčiau dirbti strateginiame arba vidaus komitete. Manau, kad organizacijos narystės stiprinimas ir veiklos profesionalumo kėlimas turėtų būti organizacijos prioritetai."

Laura Liubinaitė: "Skautauju nuo 2001 metų. Buvau dvejus metus buvau Tarybos narė. Dabar norėčiau dirbti atstovavimo komitete, nes turiu patirties tiek iš Jaunimo reikalų tarybos, tiek iš darbo Lijot. Savo profesiniame gyvenime daug dirbu su administravimu."

Eugenijus Karklelis: "Skautas esu kiek atsimenu. Teko būti Lietuvos skautijos Pirmijoje, krašto vadijoje, dalyvauti tarptautiniuose renginiuose. Taryboje norėčiau dar labiau glaudinti skautiškų organizacijų ryšius. Iki mirties noriu suvienyti Lietuvos skautus. Organizacijoje esame sustabarėję ir konservatyvūs. Norėčiau vykdyti skautiškų vertybių peržiūrėjimą ir liberalizavimą."

Saulius Jurevičius: "Esu vienas iš tų organizacijos narių, kurie yra seni, kaip iškasena ir be perstojo skautauja nuo 1989 m. Esu buvęs ir draugininku ir dirbau Pirmijoje, Taryboje, vadovavau tarptautinėms delegacijoms. Organizacija yra daug į mane investavusi. Esu orientuotas į konkrečius darbus, kuriuose savo patirtį galėčiau duoti. Mano darbas buvo padėti sukurti URS strategiją, darbas buvo padarytas. Šiuo metu padedu dirbant su organizacijos narystės ir valdymo sutvarkymu. Šiuo metu esu įsitraukęs į strateginius reikalus. Joks liberalėjimas neves mūsų į šviesią ateitį."

Saulius Arlauskas: "Aš tikrai žinau kur einu ir ką darysiu. Aš einu į vidaus komitetą. Ateinančio Tarybos sezono šūkis "svajonę turiu". Aš mėgstu skaičius, man mieliausias yra vidaus komitetas. Praeitoje kadencijoje dirbome ties dokumentų sutvarkymu, šioje kadencijoje noriu dirbti su naryste."

Tomas Broga: "Kandidatuoju į Tarybą neatsimenu, kuriai kadencijai. Einu, nes žavi komanda su kuria dirbame. Esu darbo žmogus, tiesiog imu ir darau. Galvoju, kad gerai sekasi, noriu dirbti toliau. Aš buvau tas žmogus, kuris pasakė, kad skautijoje didelių pokyčių nereikia. Nes patikrinti kas veikia galima tik tada, kai jau esi priėmęs kažkokį sprendimą."

15:10 Kandidatų į Tarybą pasisakymai baigti. Vyksta kontrolės komisijos pasiūlymai nario mokesčio nuostatų keitimui. Pristato Donatas Kaminskas. Šiuo metu organizacijoje yra didelių nario mokesčio apskaitos problemų. Komisija siūlo nuostatuose pakeisti du punktus, kurie leistų susistemizuoti nario mokesčio rinkimo tvarką. Reikia paprastinti žiniaraščio ir nario mokesčio administravimą. Siūlymas: išbraukti nario mokesčio mokėjimo galimybę grynaisiais t.y. palikti tik galimybę atsiskaityti pavedimu. Taip pat prijungti punktą, kad žiniaraščiai siunčiami elektronine forma sekretoriato skyriui. Taip būtų užtikrinama, kad žiniaraščiai nepasimestų. 

Sprendimas dėl grynųjų pinigų nario mokesčio administravime atsisakymui. Nubalsuota UŽ

Sprendimas dėl elektroninės žiniaraščių formos. Nubalsuota UŽ

15:26 Prasideda balsavimas dėl Tarybos narių ir vyr. skautininko rinkimų.

16:02 Balsadėžės uždarytos. Pasisako Lietuvos Rotary komiteto pirmininkė Vilma Mažeikienė. Pristatoma Rotary organizacija. Esminis Rotary principas - tarnystė kitiems. Rotary klubai visoje Lietuvoje įvairiomis formomis remia Jubiliejinę stovyklą. 

16:30 Vyr. skautininkas Tomas Rakovas pristato šių metų organizacijos veiklos planą. Pagrindinis akcentas - Jubiliejinė stovykla.

16:36 Kauno krašto seniūnas Matas Dominas pristato pavasario šventę, kuri šiemet vyks Rumšiškėse. Daugiau apie tai čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1438

16:41 Donatas Kaminskas pristato struktūrinių nuostatų keitimo pasiūlymą. Siūloma panaikinti balsavimo teisę vyr. skautų būreliams. T.y. balsavimo teisę turėtų turėti tik vyr. skautų draugovės. 

17:04 Visvaldas Varžinskas visiems delegatams pasiūlė padaryti mankštą. Įsitraukimas šimtaprocentinis! Toliau seka Visvaldo pristatymas apie vienetų padėtį Lietuvos skautijoje. Pristatymo forma - medis, suskirstytas pagal narių skaičių ir vienetų struktūrą.

17:30 Brolis Tomas Čebatorius pristato Jubiliejinės stovyklos naujienas. Jas artimiausiomis dienomis galėsite rasti www.js2013.lt

17:37 Balsavimo rezultatų skelbimas. Į LS Tarybą išrinkti: Tomas Broga, Saulius Arlauskas, Jorė Astrauskaitė, Simona Klumbytė, Tomas Rakovas, Birutė Taraskevičiūtė, Saulius Jurevičius, Aistė Lukaševičiūtė

Vyr. skautininke tapo sesė Ieva Žilinskienė

 

18:05 Tarybos nariai renkasi į pirmąjį posėdį. Visi kiti laukia neformaliosios suvažiavimo dalies ir garbės ženklų teikimo. 

LS Komunikacijos skyrius