Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-03-12

Žalios Vyšnios`13

Apie stovyklą kandidatams į pat. skautus :)

Marijampolės krašto kandidatai į patyrusius skautus neišsigando sniego pusnių ir susirinko Višakio Rūdoje Kovo 2-3 dienomis , tradicinėje stovykloje "Žalios Vyšnios" , nes , matyt , ištroško naujų žinių . Daug naujų veidų susirinko net gausiau negu pernai . Nedrąsiai , bet po truputį sesės ir broliai susipažino ir atmosfera išilo.

Stovyklos metu kandidatai buvo mokomi įvairių skautiškų dalykų:

1. Mazgų mazgelių įvairovės

 

2. Pirmosios pagalbos

3. Orientavimosi vietovėje, topografijos;

 

4. „Bijok ne peilio, o šakutės – vienas dūris – keturios skylutės“ arba skautorama apie kirvius, peilius ir pjūklus

 

5.Susipažino su LS struktūra;

 

6. Pasikarotojo (o gal būt ir sužinojo) ši tą naujo apie laužus.

7. Pasikartojo skautišką istoriją;

8. Mokėsi dainuoti;

9. Uniformos įpatybių.

Skautoramos buvo išties naudingos. Jų metu kandidatai sužinojo begalę naujų dalykų, taip pat kai kurie stebino savo turimomis žiniomis.

Dienai einant į pabaigą, programa buvo perkelta laukan. Kadandi visi buvo išalkę kai vilkai , sesės ir broliai susirinkę aplink laužą apšilo rankas, pažaidė žaidimus ir bėgte nubėgo keptis vakarienės ant laužo. Pilnais skrandžiais skautai bandė prisiminti dainas. Tikėkimės kitąkart prie laužo jos skambės vieningiau ...
 
 
Grįžę į šiltas patalpas visi suskubo pasiruošti vakaro laužui. Besiruošiantis reikėjo įsivaizduoti , kaip baigtųsi grupelėms išrinktieji filmai, jei bent vienas herojus būtų buvės skautas. Na kaip visada, kandidatų fantazija pralinksmino visus ! Šaunuoliai  smiley
 
 
po vakaro laužo pasišnekučiavę ir išgėrę arbatos ejom miegučio...
 
 

Ryte, pasidžiaugę nuostabia žinia (mėlynai sužydėjo sesė Aistė iš Marijampolės krašto) skautai atrodė ganėtinai praalkę po stebėtinai ramios nakties, po maldos prieš valgį skubėjo prie pusryčių stalo. Pavalgę , šiltai apsirengę kandidatai ėjo daryti gerojo darbelio. Gerasis darbelis tradiciškai buvo malkų nešimas. Tačiau sklinda gandai, jog šiemet gerasis darbelis buvo toks geras, jog buvo suneštos beveik visos malkos buvuvsios malkinėje. Po gerojo darbelio, sušilę ir atsigėrę arbatos iškeliavom į uždarymo rikiuotę. Po rikiuotės 12 valandą pabuvojome Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo  bažnyčioje. Po mišių, vienas su kitu atsisveikinę išvykom namo...

TAIP PAT norime pasakyti AČIŪ:

Broliams Vyčiams ir jų kandidatams kurie sutiko atvykti ir pagelbėti :>

Vyr. Skautėms ir kandidatėms kurios taip pat padėjo vesti skautoramas, vakaro laužą ir pridėjo viskuo kitu prie stovyklos :>

Svečiams iš Kauno ir Tauragės kraštų.

Ir kandidatams atvykusiems į stovyklą :)

AČIŪ.

 

Kand. į vyr. sk. s. Nora ir s. Laura