Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-03-11

Skaute, įmink mįslę!

KO ČIA TRŪKSTA???

Mielieji, sesės ir broliai,

Sveikinu visus su kovo 11-ąja! Šia puikia proga turiu jums klausimėlį. KO ČIA TRŪKSTA?? Pirmo atsakiusio teisingai laukia mažytis prizas siurprizas. :)