Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-02-27

Skautiškos knygos “Po lelijėlės vėliava” pristatymas

Įspūdžiai iš sk. v. Romualdo Tupčiausko knygos "Po lelijėlės vėliava" pristatymo Vilniuje.

Vasario 27-osios vakarą į Vilniaus restoraną “Neringa” susirinko daugybė tiek jaunesnių, tiek jau retokai matomų vyresnių skautų. Proga susirinkti – išties rimta, nes sk. v. Romualdas Tupčiauskas pristatė savo skautiškų atsiminimų knygą “Po lelijėlės vėliava”.

Pristatymo metu brolis Romualdas pasakojo apie aplinkybes, kurioms susiklosčius gimė knyga. Jis taip pat paragino skautus visą laiką užsirašinėti tai, kas vyksta – jo žodžiais tariant, kad tai išliktų. Renginio metu taip pat kalbėjo sesė Gražina Kačergytė, paskatinusi brolį Romualdą išleisti atsiminimų knygą, bei sesė Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, viena pirmųjų perskaičiusi “Po lelijėlės vėliava” bei ją recenzavusi.

Be kalbų buvo galima išgirsti bei keletą skautiškų, bet tuo pačiu ir labai skirtingų pasirodymų. Grojo sesė Eglė Andrejevaitė su smuikininke Augusta Jusionyte bei operos solistu Tomu Vaitkumi, įvairių skautiškų organizacijų atstovų suburtas ansamblis “Man mama šitą deklamavo” bei vakaro viešnia Evelina Jocytė.

Knygos autorius  knygoje apžvelgia skautiškos ideologijos poveikį jaunimo auklėjimui savo gimtojoje Suvalkų Kalvarijoje Nepriklausomybės metais, jo įtaką rezistenciniam judėjimui okupacijų laikotarpiu, taip pat rašo apie dabartinių laikų skautybės aktualijas, užjūrio tautiečių paramą. Knygoje ypatingai įdomios ir istoriškai svarbios yra skautų atkūrimo temos. Atkuriamąjame skautų suvažiavime 1991 m. jis buvo išrinktas į skautybės propagandos komisiją du dešimtmečius užsiėmė leidyba ir redagavimu šių leidinių:  „Laužas“, „Skautų aidas“, taip pat bendradarbiavo ir kitoje spaudoje skautybės tema, skaitė paskaitas. 

Sesės Jorės Astrauskaitės knygos recenziją galima rasti čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1481

Parengė kand. į vyr. sk. Akvilė Milkevičiūtė