Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-02-21

Su įkūrėjo diena!

Vasario 22-oji - skautų įkūrėjo diena.

Mielieji Skautai, - jei Jums kada teko matyti „Peter Pain” vaidinimą, Jūs greičiausiai prisimenate, kaip piratų vadas nuolatos kartojo savo priešmirtinę kalbą. Jis nebuvo tikras, kai ateis laikas numirti, ar jis dar turės laiko išspausti norimus žodžius iš savo krūtinės. Labai panašioj padėty esu ir aš, taigi nors šią akimirką dar nemirštu, bet vieną kurią netolimą dieną peržengsiu savo gyvenimo slenkstį. Tad aš noriu Jums išsiųsti atsisveikinimo žodį.

Atsiminkite, tai yra paskutinieji mano žodžiai, kuriuos Jums kada kalbėsiu, taigi pagalvokite apie juos.

Mano gyvenimas buvo laimingas, ir aš norėčiau, kad kiekvieno iš Jūsų gyvenimas būtų taip pat laimingas.

Aš tikiu, kad Dievas leido mus į gražų pasaulį, kad mes būtume laimingi ir džiaugtumėmės Juo. Laimės neneša nei turtai, nei pasisekimas karjeroje, nei pasitenkinimas savimi. Vienas žingsnis laimės link bus žengtas, jei stiprinsi sveikatą ir ugdysi jėgas, kol tebesi berniukas, kad subrendęs galėtum būti naudingas ir džiaugtis gyvenimu.

Gamtos pažinimas atskleis Jums, kiek daug gražių ir stebuklingų daiktų Dievas sutvėrė pasaulyje Jums džiaugtis. Būkite patenkinti tuo, ką gavote, ir kuo geriausiai tuo pasinaudokite. Žiūrėkite į šviesiąją dalykų pusę, o ne į tamsiąją.

Pats tikriausias kelias į laimę yra nešti laimę kitiems žmonėms. Bandykite juo eiti ir palikite šį pasaulį truputį geresnį negu radote. Ir kada ateis Jūsų eilė artėti prie mirties, galėsite mirti laimingi, jausdami, kad neleidote laiko tuščiai, bet padarėte viską, ką galėjote.

Budėkite! Šitokiu būdu būkite pasiruošę gyventi laimingai ir laimingai numirti – laikykitės visada Skauto Įžodžio – net ir po to, kai nustosite būti berniukas. Tepadeda Dievas Jums tai atlikti.

Jūsų bičiulis

Baden Powell parašas

 

Tai yra paskutinis skautų įkūrėjo Robert'o Baden-Powell'io laiškas skautams. Šis laiškas buvo rastas tarp Baden-Powell'io dokumentų po jo mirties.

 

Su įkūrėjo diena, sesės ir broliai!