Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-02-19

Registracija į antro lygio skautiškas akademijas uždaryta!

Antrojo lygio akademijose pirmiausiai kviečiame dalyvauti visus, kurie pradinius skautiškus mokymus jau praėjo.

Vietų kovo mėnesio akademijoje nebeliko!

Iki susitikimo!

Kas yra skautų akademija?

Skautų akademija - dviejų dienų trukmės teoriniai ir praktiniai mokymai. Akademijoje vienu metu vyksta keletas skirtingų seminarų, taigi turite galimybę pasirinkti sau įdomiausias temas. Tokie mokymai suteikia vertingų įgūdžių, naudingų ne tik tiems, kurie nori būti gerais skautų vadovais, bet taip pat lengvai pritaikomų bet kurioje gyvenimiškoje veikloje.

Pirmo ir antro lygio akademijos? Kas čia dabar?

2012 m. jau vyko keturios tokios akademijos, formaliai vadinamos "pirmojo lygio". Žmonių kalba tai reiškia, kad akademijos buvo skirtos visai "žaliems" vadovams. Jose buvo supažindinama su skautiško judėjimo pagrindais, principais ir vertybėmis. Per 2012 m. šiose akademijose dalyvavo 400 savanorių.

Antrojo lygio akademijose pirmiausiai kviečiame dalyvauti visus, kurie pradinius skautiškus mokymus jau praėjo. Taip yra todėl, kad 2013 m. skautiškų akademijų temos bus orientuotos į žmones, kurie su skautišku judėjimu jau yra susipažinę. Svarbu paminėti, kad šiose akademijose kviesime dalyvauti tik 200 žmonių, taigi vietų skaičius labai ribotas!

Trumpiau:

KAS? Antro lygio skautiškos akademijos.

KADA? Kovo 9 - 10 d. (registruotis iki kovo 1 d.)

KUR? Birštono parapijos namuose

KAS GALI DALYVAUTI? Visi, kurie jau dalyvavo pirmose akademijose.

Daugiau apie programą ir lektorius rasite paspaudę nuorodą: http://www.skautai.lt/index/article/id/1375

Į visus klausimus atsakys: Vaiva el. p. vaiva@skautai.lt

Iki susitikimo!

Projekto „Dievui. Tėvynei. Artimui“ komanda

Skautiška akademija įgyvendinama pagal projektą "Dievui. Tėvynei. Artimui", finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-015