Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-02-16

Vyriausiai skautei Lietuvoje - valstybės apdovanojimas

LR Prezidentė D. Grybauskaitė Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga apdovanoja ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi Lietuvos skautijos narę Gražbylę Venclauskaitę.

 

Kol vasario 16-ąją skautai visoje Lietuvoje švenčia lankydami miesto renginius, eidami į žygius ar susirinkdami prie arbatos puodelio, LR prezidentūroje kiekvienais metais vyksta ypatingas renginys. Jo metu ne tik minima Lietuvos valstybės atkūrimo diena, bet ir teikiami ordinai. Šiemet šis minėjimas išskirtinis ir skautams, kadangi jo metu LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanoja ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi Lietuvos skautijos narę Gražbylę Venclauskaitę.


Keletas faktų apie sesę Gražbylę:

Gražbylė Venclauskaitė gimė 1912 m. gegužės 31 d. Rygoje.

Tėvas – advokatas, Šiaulių miesto burmistras, Steigiamojo, Pirmojo ir Antrojo Seimo atstovas Kazimieras Venclauskis.

Mama – pirmoji profesionali lietuvių aktorė, pirmojo lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ režisierė, skautininkė Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė.

Krikštatėvis – filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas.

1930 m. Gražbylė baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją, 1930-1934 m. studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete, 1937 m. apgynė teisininkės diplomą. Savo teisinėje veikloje vadovavosi įstatymu ir sąžine, buvo viena populiariausių Šiaulių miesto teisininkų.

Venclauskių šeima (tėvai ir 2 dukros – Gražbylė, Danutė) išaugino ir išauklėjo apie 100 našlaičių, pamestinukų, beglobių vaikų. Antrojo pasaulinio karo metais drauge su motina ir seserimi gelbėjo žydus – apdovanota Pasaulio tautų teisuolio medaliu, o 2000 m. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

Gražbylė Venclauskaitė – Šiaulių „Aušros“ muziejaus garbės mecenatė (1991 m. drauge su seserimi Šiauliams padovanojo tėvų rūmus Vytauto gatvėje, dabar – muziejus). 2000 m. jai suteiktas Šiaulių miesto Garbės pilietės vardas. 2010 m. tapo Vydūno Draugijos garbės nare.

2012 m. gegužės 31 d. minėjo 100-ąją gimimo sukaktį.

Skautiškas kelias:

Apie 1924–1927 m. davė skautės įžodį, tapo Šiaulių tunto Mirgos draugovės nare. Vėliau ėjo Mirgos dr. drgn. adjutantės, draugininkės pareigas, buvo Šiaulių tunto adjutantė.

Bendradarbiavo 1929–1940 m. leistame skaučių vadovių žurnale „Vadovė“.

1938 m. baigė skautiškus kursus Anglijoje, ten teko pabendrauti su Robertu Baden-Powelliu.

1989 m. gegužės 13 d. Gražbylės Venclauskaitės iniciatyva Šiauliuose buvo atkurta skautų organizacija – 13 skautų davė įžodį.

Sesė Gražbylė – viena iš Šiaulių tunto vėliavos tėvūnų.

2012 m. balandžio 28 d., Pavasario šventės iškilmingos rikiuotės metu, įteiktas  Lelijos ordinas – už nuopelnus Lietuvos skautijai ir visam skautiškam judėjimui.

Ji – Lietuvos skautijos narė, lankosi Šiaulių tunto renginiuose, dalijasi prisiminimais, duoda patarimų, bendrauja su jaunimu.

Sveikiname ir džiaugiamės kartu su sese Gražbyle! Toks apdovanojimas - garbė visai skautiškai šeimai!

LS Vadija