Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-02-02

Kas keliaus į Jubiliejinę stovyklą Amerikoje?

Skelbiame paramos gavėjus, kuriems suteikiama stipendija kelionei į LSS Jubiliejinę stovyklą "Viltis" finansuoti!

Skubame pranešti Lietuvių skautų sąjungos (LSS) vykdyto konkurso, skirto paramai vykti į LSS Jubiliejinę stovyklą "Viltis" Amerikoje, laimėtojus!

Konkurse dalyvavo 21 Lietuvos skautijjos narys ir  1 Lietuvos skautų sąjungos narys, iš jų buvo atrinkti 11 skautų, kurie kiekvenas gaus 500$ paramą kelionės į stovyklą išlaidoms finansuoti.

Konkurso nugalėtojai:

pat.sk. Urtė Alksninytė, Vilniaus kraštas.

sktn., vyr.sk. Jorė Astrauskaitė, LS Taryba, Vilniaus kraštas.

psktn. vyr.sk. Laima Dagytė, LS Pirmija, Vilniaus kraštas.

pat.sk. Gabija Didžiokaitė, Vilniaus kraštas.

pat.sk. Taida Gorodeckytė, Vilniaus kraštas

vyr.sk. Berta Gruodytė, Kauno kraštas.  

sk.v. Povilas Kripas, Kauno kraštas.

vyr.sk. Milda Navaslauskaitė, Kauno kraštas.

sktn. sk.v. gilv. Tomas Rakovas, LS Pirmija, Vilniaus kraštas.

vyr.sk. Ieva Rumšienė, Vilniaus kraštas.

Taip pat paramą kelionei laimėjo brolis sk.v. Valentinas Šarėjus iš Lietuvos skautų sąjungos.

 

Su stipendijos laimėtojais bus susiekta asmeniškai ir suderintos paramos skyrimo detalės.

Sveikiname paramos gavėjus ir džiaugiamės būsima gausia Lietuvos skautų delegacija LSS Jubiliejinėje stovykloje "Viltis"!

Stovykla vyks 2013 m. rugpjūčio 7-17 d., Ohio, JAV.

Daugiau informacijos apie stovyklą: http://skautai.org/viltis-stovykla.php

LS Pirmija