Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-01-21

Padėk surinkti Jubiliejinės stovyklos dainynėlį

Padėk surinkti smagiausias stovyklines dainas į Jubiliejinės stovyklos dainynėlį

Sese, Broli,

ar dar meni dienas, kai visi apsikabinę stovykloje traukėm bendrą dainą? Ar tarp tavo skautiškų knygų guli ir dainynėlis, kurį bevartant iškyla ryškūs prisiminimai, kaip brolis prie laužo vakare dainavo „Karo dūmus“ ar, kaip žygio metu visi garsiai traukėt „Tyliai leidžias pavargusi saulė“?

Tuomet turime Tau gerą žinią!

JS „Gėrio pėdomis…” štabas planuoja išleisti stovyklos dainynėlį, kuriame sutilps visos dainos, giesmės bei liaudies dainos, kurias savo organizacijose, kraštuose, draugovėse, būreliuose dainuojate dažniausiai.

Jei nori, kad Tavo širdžiai miela daina atsidurtų šiame dainynėlyje- iki sausio 31 d. siųsk dainas su tekstais bei natomis arba akordais el.paštu jsdainynelis@gmail.com, ir galbūt artėjančioje Jubiliejinėje stovykloje tą dainą trauksi su šimtais brolių ir sesių iš visų skautiškų organizacijų!

Su kitais pasidalinkim tuo, ką turim!

JS „Gėrio pėdomis…“ štabas