Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-01-11

Interviu su Scott'u Teare'u – naujuoju WOSM generaliniu sekretoriumi

Brolis Scott'as Teare'as nuo šio sausio yra naujasis Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) generalinis sekretorius (red. arba tiesiog – vyr. skautininkas).

 

Brolis Scott'as Teare'as nuo šio sausio yra naujasis Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) generalinis sekretorius (red. arba tiesiog – vyr. skautininkas), šią poziciją perėmęs iš Luc'o Panissod'o. Prieš užimdamas šias pareigas Scott'as keletą dešimtmečių dirbo skautų judėjimui, kaip profesionalas. 2012 metų rugsėjį Scott'as buvo apdovanotas pasaulio skautų komiteto apdovanojimu - Bronziniu vilku. Apdovanojimas skirtas už jo įnašą tarptautiniam skautų judėjimui būnant Amerikos skautų organizacijos Tarptautinės divizijos vadovu (angl. Director of the International Division of Boy Scouts of America, BSA). Jis reikšmingai prisidėjo įdiegiant BSA tarptautinės politikos nuostatas. Tuo pačiu jis užmezgė naujus diplomatinius kontaktus, palaikė ryšius bei reprezentavo judėjimą užsienyje veikiančioms Amerikos įmonėms, užsienio ambasadoms, valstybės vadovams bei karališkųjų šeimų nariams, siekdamas užtikrinti ilgalaikį Pasaulinio skautų judėjimo finansavimą bei narių skaičiaus augimą.

Brolis Scott'as perpareigas perima itin svarbiu Pasaulio skautų biurui metu – planuojama biurą perkelti į kitą žemyną (red. šiuo metu jis yra Ženevoje, Šveicarijoje), taip pat keičiasi jo vadybos sistema.

Pristatome interviu su broliu Scott'u Teare'u.

Kaip jaučiatės išrinktas naujuoju WOSM generaliniu sekretoriumi?

Jaučiuosi labai sujaudintas ir pagerbtas. Tai išties didžiulė garbė.

Gal galite papasakoti kas jus įkvėpė kandidatuoti į generalinio sekretoriaus vietą?

Skautavimas buvo mano profesionali karjera nuo pat universiteto baigimo. Prieš mane išrenkant BSA tarptautiniu vadovu, teko dirbti įvairiose pozicijose. Veikla man visada atrodė vertinga – jaučiau, kad reikšmingai prisidedu prie judėjimo gerovės.

2012 m. balandį į mane kreipėsi keletas labai gerbiamų draugų. Jie klausė, ar aš kandidatuosiu į generalinio sekretoriaus poziciją. Kurį laiką mąsčiau apie šią galimybę ir supratau, kad visi mano prieš tai įgyvendinti skautiški darbai, buvo pasirengimas šiam iššūkiui. Niekada nemaniau, kad mano karjera pakryps šia linkme, o ir tikslo tokio neturėjau, tačiau kartais dalykai patys susidėlioja į vietas.

Aš aplikavau, dalyvavau interviu, o dabar aš esu išrinktas.

Jūs turite didžiulę skautavimo patirtį, ne tik JAV, bet ir kontinente bei pasaulyje. Gal galite papasakoti apie įvairias savanoriškas bei profesionalias pareigas, iki šiol turėtas skautavime?

Turbūt svarbiausias yra ryšys tarp profesionalaus darbo ir savanorystės, kuris išsivystė man dirbant skautų judėjime. Tai paaiškinti yra labai sunku… Kiekvienas iš mūsų turi savo atskirą vaidmenį, o be to mes turime būti komanda ir dirbti kiek įmanoma geriau. Šie išgyvenimai, kuriais mes visi dalinomės ir nuvedė mane ten, kur esu dabar.

Taip pat esu labai dėkingas BSA, už tai kad paskutinius keliolika metų galėjau dirbti pasauliniam skautų judėjimui. Taip, galbūt aš dirbau BSA, bet turėjau galimybę dirbti skautavimui visuose pasaulio kampeliuose.

Papasakokite apie save: Scott'as Teare'as, kas jis?

Pradėkime nuo šito: aš esu Scott'as Teare'as ir aš esu „taikos pasiuntinys“ (angl. Messenger of peace) !

Būdamas aštuonerių prisijungiau prie vilkiukų. Pamenu, kaip sėdėjome mokyklos autobuso gale ir su draugais mokėmės vilkiukų įžodį bei gaujos įstatymą. Tuo metu visas mano skautavimas sukosi vietinėje aplinkoje, kur buvau su geriausiais savo draugais. Kas galėjo pagalvoti, kad po to mano skautiškais draugais taps žmonės iš viso pasaulio?

Prisimenant mano ankstyvas skautiškas dienas, itin svarbūs yra draugai, kuriuos sutikau šiame judėjime ir su kuriais palaikiau ryšius iki šiol. Taip, mano draugai iš mokyklos ar universiteto man taip pat buvo svarbūs, bet būtent skautai išliko mano draugais visą gyvenimą.

Mano tėvai visada labai palaikė mano skautavimą. Jie savo asmeniniu pavyzdžiu rodė, kad turėčiau susieti gyvenimą su tarnavimu kitiems. Mes nebuvome pasiturintys, bet mano tėvai vis tiek daug padėdavo tiems, kuriems to reikėjo. Būtent tas pasiaukojimas yra tai, kuo tapau dabar. Mane pažįstantys supras, kodėl aš taip veržiuosi padėti jauniems žmonėms.

Mažai kas žino, kad kai buvau jaunas planavau stoti į seminariją Kai mano tėtis pasakė mūsų pastoriui, kad vietoj Bažnyčios aš vis dėlto pasirinkau skautišką karjerą, pastorius suplojo rankomis ir pasakė “Bažnyčia laimėjo!”. Niekada nesidairiau atgal.

Neseniai mano geras draugas, vardu Zig'as Zagler'is, išėjo namo. Zig'as buvo puikus kalbėtojas bei įvairių knygų autorius autorius. Kartą jis man pasakė, kad šiuolaikiniai vaikai ir jaunimas meilę prilygina laikui. Ir iš tiesų, aš manau, kad asmeninis laikas šiame skubančiame pasaulyje yra didžiausia dovana, kurią žmonės gali dovanoti vieni kitiems.

Šiuo metu vyksta daug pokyčių ne tik Pasaulio skautų biure, bet ir apskritai pasauliniame skautavime. Esant šioms aplinkybėms, kokius iššūkius, rizikas bei galimybes įžvelgiate savo naujame darbe?

Pasaulio skautų konferencijoje priimtos rezoliucijos Pasaulio komitetui rodo kryptį - dar daugybėje sričių galime tobulėti. Visuomenė keičiasi, žmonės keičiasi, mūsų darbo metodai keičiasi, pats skautavimas keičiasi. Jei Pasaulinis skautų biuras – o jį sudaro centrinis bei šeši regioniniai biurai – nori išlikti svarbūs šioje greitai besikeičiančioje visuomenėje, mes turime persvarstyti, kaip veikiame. Vis dėlto, pokyčiai turi turėti pateisinamas priežastis bei neturi pakenkti tarnystei.

Tapo aišku, kad mes turime suteikti daugiau galių regioniniams biurams, kad jie galėtų geriau remti nacionalines skautų organizacijas. Tai gali skambėti paprastai, tačiau realybėje tai yra labai kompeksiška ir reikalauja kryptingos lyderystės. Aš tikiu, kad Pasaulio skautų komitetas ir jo darbuotojai gali tapti tokiais lyderiais.

Žmones gali dominti jūsų neskautiško gyvenimo detalės: hobiai, interesai. Gal galite tuo pasidalinti?

Buvo laikas, kai daug slidinėdavau ir žaidžiau golfą. Tačiau vis labiau įsitraukiant į tarptautinį skautavimą šiuos pomėgius teko atidėti į šalį. Mano šeima pasakytų, kad tapau darboholiku, ir man sunku tai paneigti. Vis dėlto, skaitymas man lieka puikiu būdu nuo visko pabėgti. Nors dabar naudoju elektroninę skaityklę… Oi, tos modernios technologijos!

Kokia yra jūsų Pasaulio skautų judėjimo vizija?

Mes darysime viską, kad kuo daugiau jaunų žmonių pasiektų ta skautavimo magija, kuri keičia gyvenimus.

Originalų tekstą galite rasti čia.

 

Vertimą parengė kand. į vyr. sk. Akvilė Milkevičiūtė,

Komunikacijos skyrius