Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-01-08

Keliauk į Jubiliejinę stovyklą JAV!

Ar žinojai, kad 2013 m. Jubiliejinę stovyklą organizuoja ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai skautai? Stovykla Telšiuose su dar 2000 sesių ir brolių atrodo nuostabu, o ką manote apie tokią stovyklą tūkstančių kilometrų? Visai neįtikėtina!

 

Ar žinojai, kad 2013 m. Jubiliejinę stovyklą organizuoja ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai skautai? Stovykla Telšiuose  su dar 2000 sesių ir brolių atrodo nuostabu, o ką manote apie tokią stovyklą tūkstančių kilometrų? Visai neįtikėtina!

KAS?  Lietuvių Skautų Sąjungos Jubuliejinė Stovykla 'Viltis'

KUR? Camp Manatoc, Peninsula, Ohio JAV

KADA?  2013 m. rugpjūčio mėn. 7-17 d.

Lietuvių Skautų Sąjungos (LSS) Pirmija ir kiti vadovai skatina viso pasaulio lietuvius seses ir brolius dalyvauti Jubiliejinėje stovykloje 'Viltis' 2013 m rugpjūčio 7-17 d, Ohio, JAV.  LSS nariai gyvena įvairiose šalyse ir įvairiomis sąlygomis. Suprasdama, kad mes esame visi vienos skautiškos šeimos nariai ir norėdami glaudesnių ryšių, LSS Pirmija skelbia aukotojų remiamą konkursinę paramą LSS Europos rajono nariams ir skautams Lietuvoje. Paramos tikslas – finansiškai paremti skautus, neturinčius galimybės patiems padengti kelionės išlaidas.

DĖMESIO LSS Pirmija dešimčiai skautų skiria 500 dolerių paramą daliai kelionės išlaidų į 'Vilties' stovyklą padengti.  Dalyvauti gali visi 15 - 35 m. skautai, susimokėję LS nario mokestį.

Prašymo anketą galite parsisiųsti čia: http://www.skautai.lt/document/download/id/6966

Ją sudaro trys dalys:

1. Asmens duomenys, t.y. vardas, pavardė, gyvenenamoji vieta, vienetas ir t.t.

2. Tuntininko (ar panašaus vadovo) patvirtinimas, kad prašytojas yra pavyzdingas skautas.

3.  Vieno puslapio ilgio rašinėlis "Mano skautiški įgūdžiai ir numatyti įnašai 'Vilties' stovykloje."

 

Anketas siųskite Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkui:

                        v.s. fil. Gintui Taorui

                        pirm@skautai.net, laiško kopiją būtinai prisegant LS Užsienio ryšių skyriui international@skautai.lt (nepranešę savo kandidatūros LS URS, į stovyklą vykti negalės)

Anketas siųsti iki 2013 sausio 15 d. Paramos laimėtojai bus paskelbti iki vasario 1 d.  Pinigai bus pervestii laimėtojams iki vasario 15 d.

Taip pat svarbu:

- Parama gali padidėti priklausomai nuo prašančių skaičiaus.  Jeigu bus mažiau negu 10 prašymų, $5000 bus padalinti tarp prašančiųjų, bet skiriama suma neviršys $1000 asmeniui.  Pvz. jei 8 pateiks prašymą, kiekvienas gaus $5000 / 8 = $625.  Jei 4 pateiks prašymą, kiekvienas gaus $1000.  Neišmokėti pinigai liks LSS Pirmijos sąskaitoje.

- 'Vilties' stovyklos mokestis skautams iš Europos bus $75 asmeniui. Stovyklos mokestis lieka asmens atsakomybė. Skautams taip pat reikės pasirūpinti sveikatos draudimu, kuris galios JAV.

- Skrydis į JAV turi būti į Bostoną arba į Washington DC, maždaug rugpjūčio 4-5 dienomis.  Atskridusius į vieną iš šių dviejų aerouostų, keliautojus pasitiks vietiniai lietuviai skautai ir parūpins nakvynę.   Kelionė į 'Vilties' stovyklą bus parūpinta rugpjūčio 6 d.  Po stovyklos grąžinsime į aerouostą rugpjūčio 18 d.  Jeigu asmuo norėtų pasilikti JAV prieš ar po stovyklos, jie patys  atsakingi už papildomas išlaidas.