Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-01-07

Kviečiame pigiau dalyvauti privalomuose valstybės mokymuose!

Lietuvos skautija organizuoja specialius vienos dienos mokymus, skirtus privalomiesiems pažymėjimams gauti.

DĖMESIO! Visos vietos jau užpildytos, registracija stabdoma! 

Iki pasimatymo!

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kiekvienas vadovas dirbantis vasaros stovykoje privalo turėti šiuos pažymėjimus: pirmosios medicinos pagalbos, higienos reikalavimų renginiuose, turizmo renginių organizavimo.

Pažymėjimai gaunami praėjus specialius mokymus, kuriuos organizuoja įvairūs sveikatos centrai ir panašios valstybinės įstaigos. Paprastai mokymų kaina siekia apie 86 Lt. Kadangi šią vasarą mūsų laukia labai ypatinga stovykla, pats metas pasirūpinti privalomais pažymėjimais. Dėl šios priežasties Lietuvos skautija organizuoja specialius vienos dienos mokymus, skirtus aukščiau minėtiems pažymėjimams gauti.

KAS?  Mokymai, privalomiems pažymėjimams gauti.

KUR? Europa Royale viešbutis, Miško g. 1, Kaunas

KADA? Kovo 17 d. (kovo 16 d. Kaune numatytas LS vadovų suvažiavimas)

KIEK? Vadovams, užsiregistravusiems į Jubiliejinę stovyklą – 10 Lt., neužsiregistravusiems – 25 Lt.

Pirmoji medicinos pagalba - paprasčiausi tikslingi veiksmai ir būdai, kuriais, naudojant turimas medicinos ir kitokias priemones bei medžiagas, išsaugojama nukentėjusio ar staiga susirgusio žmogaus gyvybė, sustabdomi sveikatai žalingi veiksmai. Šiuose mokymuose prisiminsite (ar išmoksite) pagrindines pirmosios pagalbos teikimo ABC.

Bus išduotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, atestuotas pagal Privalomojo sveikatos įgūdžių mokymo programą. Pažymėjimas galioja penkis metus.

SMLPC lektorė – Vida Dubinskienė

Higienos reikalavimai renginiuose  - Higiena-  medicinos mokslo šaka, tirianti žmogaus organizmo ir aplinkos veiksnių tarpusavio sąveika, nurodanti būdus bei priemones ligoms (šiuose mokymuose – infekcinėms)  išvengti, optimalioms sąlygoms normaliai žmogaus veiklai sudaryti, darbingam amžiui pailginti. Tikslas - apsaugoti žmones nuo ligų ir pažeidimų, šalinti žmonių sveikatai kenksmingus aplinkos fizinius ir socialinius veiksnius, sudaryti sąlygas normaliam žmonių  fiziniam, protiniam ir psichiniam vystymuisi. Šiuose mokymuose sužinosite pagrindinius LR valstybės teisinius higienos reikalavimus skautų organizuojamiems renginiams.

Bus išduotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, atestuotas pagal Privalomojo higienos  mokymo programą. Pažymėjimas galioja penkis metus.

SMLPC lektorius – (tikslinama)

Turizmo renginių organizavimas  – saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių –žygių, ekskursijų, stovyklų vadovus, vaikų vasaros poilsio organizatorius.

Dalyviai bus supažindinti su naujausiais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais vaikų renginius, stovyklų organizavimą, padės išmokti rengti įstaigos vidaus dokumentus. Taip pat supažindins su galimais rizikos faktoriais, su saugaus maudymosi taisyklėmis, elgesio gamtoje taisyklėmis, aplinkosaugos reikalavimais. Seminaro dalyviais išmoks instruktuoti vaikus, nustatyti nelaimingus atsitikimus, apskaityti ir registruoti.

Bus išduoti vaikų turizmo renginio vadovo pažymėjimai. Pažymėjimas galioja penkis metus.

Turizmo lektorius – L. Jankauskas

Mokymų programa:

 

Į visus klausimus mielai atsakys mokymų skyriaus vedėja Ieva, el. p. mokymai@skautai.lt

Dėmesio! Vietų skaičius mokymuose iš tiesų labai ribotas, tad suskubkite registruotis!

LS MS informacija