Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-01-05

Ar manai, kad tavo vadovas vertas tapti Tikrojo Mazgo Riteriu?

Kaip ir kasmet skelbiame jau tradicija tapusius rinkimus, kurių metu kviečiame išrinkti 2012 m. PAČIUS PAČIAUSIUS Lietuvos skautijos vadovus.

Tikrasis mazgas – vienas paprasčiausių, bet pačių stipriausių mazgų, naudojamų virvėms surišti.  Dėl savo tvirtumo ir paprastumo tikrasis mazgas tapo ne tik svarbiausiu skautišku mazgu, bet ir savotišku simboliu, reiškiančiu skautų vienybę ir stiprybę vykdant savo pareigas, dėl to tikrąjį mazgą galime pamatyti pasaulinėje skautų emblemoje.

Jau keletą metų Lietuvos skautijoje Tikrojo mazgo ženklais yra apdovanojami vadovai ypatingai pasižymėję per metus ir savo vienetų narių rekomenduojami, kaip PATYS PAČIAUSI tų metų skautų vadovai. Šiuos žmones galima palyginti su Tikrojo Mazgo Riteriais, o mazgo ženklelis parodo, kad šie sesės ir broliai yra šaunūs skautai ir įkvėpiantys pavyzdžiai kitiems.

Taigi, kaip ir kasmet skelbiame jau tradicija tapusius rinkimus, kurių metu kviečiame išrinkti 2012 m. PAČIUS PAČIAUSIUS Lietuvos skautijos vadovus.

Šiais metais kviečiame rinkti:

1.       Metų atradimas – geriausias naujas vadovas.

2.       Metų laužavedys

3.       Metų „miško žvėris“ – tas, kuriam miškas labiau pažįstamas ir mylimas, nei miestas.

4.       Metų mama / tėtis – pats rūpestingiausias.

5.       Metų skautas-internautas – vadovas, sueigose taikantis technologijų naujoves ar aktyvus skautiškos elektroninės erdvės gyventojas.

6.       Metų stovyklos viršininkas

7.       Metų kūrybiškiausias – tas, kurio idėjos užkrečia visus.

 

Mano vadovas pats šauniausias! Kaip jį nominuoti?

- Sugalvoti, kuriai nominacijai Tavo vadovas labiausiai tinka. Jeigu jis labai šaunus, gali nominuoti jį net kelioms. Juk būna ir taip.

- Trumpai parašyti, kodėl Tavo vadovas yra šauniausias būtent toje srityje (jei nominuoji jį kelioms, parašyti reiktų atskirai).

- Susirasti vadovo nuotrauką.

- Argumentus, kodėl būtent Tavo vadovas vertas laimėti, jo nuotrauką, vardą, pavardę bei skautišką vienetą ir pareigas jame, siųsti sesei Laimai el. paštu: press@skautai.lt  iki sausio 13 d.

Sausio 14d. skautatinklyje prasidės atviras balsavimas! Kiekvienas skautas galės balsuoti už pasirinktą vadovą. Balsavimas tęsis iki "Gražių dainelių daug girdėjau" konkurso, t.y. iki sausio 19 d., o konkurso metu vadovai bus apdovanoti specialiais Tikrojo Mazgo Ženklais.

LS Komunikacijos skyriaus informacija