Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-01-02

Sesė Lina Rinkauskaitė: Ačiū Panevėžio kraštui!

Sesė Lina Rinkauskaitė sako didelį skautišką "ačiū" visiems Panevėžio krašto vadovams ir vadovėliams!

 

DIRBAT lyg atrodytų, jog Jums pinigai nereikalingi...

MYLIT, lyg niekas niekada nebūtų jūsų įskaudinę...

„ŠOKAT“, lyg niekas jūsų nestebėtų...

DAINUOJAT, lyg jūsų niekas nesiklausytų...

GYVENAT, lyg žemėje būtų rojus.

LAIMINGIAUSIOS gyvenimo akimirkos su jumis, buvo-yra-ir bus.

 

Ačiū jums už tai mielieji Panevėžio krašto vadovai: Daivai Baltakytei, Ritai Liaugaudienei,

Jūratei Gelžinienei, Vaidai Joneliukštytei, Ilonai Dauderienei, Eleonorai Baršienei, Jūratei

Baltrūnienei, Kęstučiui Kulikauskui, Norbertui Bąršiui, Vladui Izdūniui, Rimui Macevičiui,

Stasei Imbrasienei.

 

Ačiū, jums Mažoji Patyrusių skautų taryba, kad padedate garsinti skautus Panevėžyje

 

Ačiū naujiems ir pilniems entuziazmo skautų vadovams

Kristinai Podėnaitei, Editai Vanagienei,

Jurgitai Kuprinskienei, Ingai Bučiūnienei, Daliui Dirsei

ir Vilija Šiukščiuvienei suburusiems naujus skautiškus vienetus.

Ačiū Sauliui Arlauskui už tai, kad Panevėžio kraštas pagaliau turi brolius vyčius

 

Sesė Lina Rinkauskaitė, 

Panevėžio krašto seniūnė