Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-12-04

Advento tolerancija

Tolerancija ir meile advente

Advento tolerancija

Jėzus yra tavo draugas. Draugas su žmogaus širdimi, tokia kaip ir tavo. Ir  kaip Jis mylėjo Lozorių, taip myli ir tave. Jėzus nėra tolerantiškas, nebūk ir tu. Tolerancija tai priešingybė meilei. Tolerancija/abejingumas – pakęsti kitą šalia savęs, meilė – prisiimti atsakomybę. Linkiu per šį adventą sutikti tikrą, gyvą Jėzų ir išmokti mylėti, prisiimant atsakomybę.

Visa Bažnyčios metų kelionė, kuri prasidėjo su Pirmuoju Advento sekmadieniu yra skirta tam, kad atrastume ir išgyventume Dievo ištikimybę Jėzuje Kristuje, kuris dar kartą prisistato mums Betliejaus grotoje kūdikio išvaizda. Dievas neužsidarė savo Danguje, o prisilenkė prie žmogaus. Tai didžiulis slėpinys, didesnis nei bet kokie galimi lūkesčiai. Dievas įžengia į žmogaus laiką mažiausiai nuspėjamu būdu, tapdamas kūdikiu ir pereidamas visus žmogaus gyvenimo etapus, įdant visa mūsų egzistencija, kaip sako šv. Paulius, dvasia, siela ir kūnas, būtų išsaugota be priekaištų ir iškelta iki Dievo aukštumų. Jis visa tai daro dėl savo ištikimos meilės žmonijai. Meilė, kai yra tikra, iš prigimties siekia gėrio kitam, paties aukščiausio įmanomo gėrio ir nesiriboja tik paprastu prisiimtų draugystės įsipareigojimų gerbimu, o žengia toliau, be apskaičiavimo ir matavimo. Būtent tai padarė gyvasis ir tikrasis Dievas, kurio giliausią slėpinį mums apreiškia evangelisto Jono žodžiai: „Dievas yra meilė“.


Krikščioniškasis tikėjimas yra ne beveidžio ar neapibrėžto dievo išpažinimas, o gyvojo Dievo, kuris yra Jėzuje Kristuje, Žodyje, kuris tapo kūnu, įžengė į mūsų istoriją ir apsireiškė kaip žmogaus Išganytojas.

br. kun. Antanas