Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-11-30

Patikrink savo žinias

Ar tikrai galėsi iškart atsakyti į visus klausimus?

Šitas klausimynas buvo naudojamas baziniame vadovu kurse "Saules žiedo" pirmame etape, kad įvertinti dalyvių žinias. Visiems kritikams: aš visada open minde pasiūlymams, bet ne tuščiai kritikai. Tad padarykite geriau. :)


Buvę publikuoti klausimynai:

Antro Skautų intelektualų konkurso (pirmas iš trejų) klausimynas

Skautiškumo patikrinimui klausimynas
 


Klausimas

Atsakymas

Kuo naudinga yra būti taikos žvalgu?

SB 11-12 psl.

Kas yra Kimas?

SB 12-16 psl.

Kas yra medžioklės malonumas skautams?

SB 19 psl.

Ką skautas supranta iš paliktų žmonių, arklių, dviračių ir kt. pėdsakų žvalgydamas civilizuotą kraštą?

SB 20 psl.

Iš ko skautai perėmė įprotį kiekvieną dieną padaryti po gerąjį darbelį?

SB 22 psl.

Kaip Baden Powell siūlo treniruoti ištvermę?

SB 24-25 psl.

Ką Baden Powell sako apie alkoholį ir rūkymą?

SB 25 psl.

Kokia yra skauto nuostata apie savo šalį?

SB 26 psl.

Ką reiškia šūkis „Budėk!“?

SB 30 psl.

Kas pirmas turi saliutuoti pamatęs vienas kitą: skautas ar vadovas?

SB 31 psl.

Koks yra svarbiausias skilčių sistemos tikslas?

SB 37 psl. / SV 9-10 psl.

Kiek žmonių turi būti skiltyje? Kokios lyties?

SB 37 psl. / SK 58 psl. / SV 9 psl.

Ko negali skiltininkas prašyti iš savo skilties?

SB 38 psl.

Kaip apibūdintumėte skiltininko „kritiškumo“ savybę?

SB 38 psl.

Kuo ypatingas „Garbės teismas“?

SB 39 psl. / SK 22-24 psl. / SV 58 psl.

Kuo skiriasi „lavinti“ nuo „mokyti“?

 

Koks yra skirtumas tarp skilties „vedimo“ ir „stūmimo“?

SB 39 psl.

Kodėl skiltis pavadinama gyvūno vardu?

SV 17-20 psl.

Kodėl skautai skiltyje veikia poromis ir kaip į jas skirstomi?

SB ~40 psl.

Kam skautams skiltyje reikalingas šūkis?

SB 43 psl.

Kas yra skilties simbolis?

SV 21-22 psl.

Kodėl skautui svarbus gyvenimas gamtoje?

SB 53-57 psl.

Ką skautai visada turi turėti iškylaujant?

SB 58 psl.

Koks vienetas yra mažesnis negu skiltis, kuriame skilties skautai dažniausiai veikia?

SB 58 psl.

Kur skautai gali panaudoti savo skilties šūksnį, išskyrus rikiuotes?

SB 59 psl.

Ką duoda šifravimo pratimai šių dienų skautams?

SB 74 psl.

Ką duoda pionerijos pratimai skilčiai ir kiekvienam skautui?

Mokėjimas dirbti komandoje, susigrojimas, erdvinis mastymas, planavimo įgūdis, rankų darbas + darbas su instrumentais ir medžiagomis, mazgų pritaikymas, apčiuopiamos idėjos realizacijos pavyzdį

Kodėl skautui reikia žinoti savo kūno matmenis?

Kad neturint matavimo priemonių atlikti būtinus matavimus svarbioje situacijoje.

Kas yra svarbiau: mokėti surišti 20 mazgų ar mokėti pritaikyti nors 3 iš jų?

Jeigu nežinai kaip pritaikyti žinomus mazgus, naudos iš jų nėra. Todėl geriau mokėti pritaikyti nors 3 mazgus, negu didžiuotis, kad žinai daugiau negu 20.

Ką skautams duoda iškylos?

SK 45 psl.

Kaip nustatyti kiek daiktų tau reikės į stovyklą/žygį?

 

Kaip neapsinuodyti maistu iškylaujant?

 

Pabaik sakinį: „paliekant stovyklavietę, ji turi...“

Gražesnė, negu buvo radęs ją.

Ar būtinas skiltininkų instruktažas prieš iškylą? Apie ką?

 

Kas yra skautų ženklai?

SB 126 psl.

Kodėl skautas turi būti įdėmus ir pastabus?

Tai gali padėti gauti reikiamų žynių, o tai duoda galimybę atlikti jo skautišką pareigą.

Ką reiškia skautui mokėjimas daryti išvadas?

SB 151 psl.

Ko reikia vengti, norint, kad skautai patys stebėtų gamtą?

SB 181 psl.

Kas yra ištvermė?

SB 188 psl.

Kodėl skautui svarbu mankštintis?

SB 189 psl.

Koks yra papildomas skautų įstatas ir ką jis reiškia?

SB 205 psl.

Ką duoda rikiuotės pratimai skautams?

Drausmė, disciplina, sinchronizacija.

Kas bendro yra tarp skautų ir riterių?

SB 221-232 psl.

Kaip suprasti „aktyvus gerumas“?

SB 243 psl.

Ar skautas turi atstoti gydytoją, kai kas nors susižeidžia?

SB 260 psl.

Kur atsiskleidžia skauto pilietiškumas?

SB 272-274 psl.

Kaip suprasti, kad skautas „viso pasaulio draugas“?

SB 275 psl.

Ką skautui reiškia savitvarda?

 

Kas yra ugdymas, lavinimas, auklėjimas, vystymas ir kas iš jų taikomas skautuose?

Ugdymas – tai fizinių, mentalinių bei protinių gebėjimų tobulinimas (pvz. asmenybes ugdymas);

Auklėjimas – tai tam tikrų normų perdavimas iš išores (tėvas auklėja sunų apie kas yra gerai ir kas yra negerai); „sistemingais nurodymais, pamokymais ar kitais veikimais ugdyti žmogaus įpročius, valią, jausmus ir pan.“, - LKŽD;

Lavinimas – procesas, kuriuo tobulinami įgūdžiai (pvz. fizinis lavinimas, mentalinis lavinimas);
Vystymas – fizinis augimas. „plėsti, rutulioti, plėtoti, daryti ką sudėtingesnį arba kitokį nei buvo“, „stiprėti, bręsti“, - LKŽD.

Kokie yra ugdymo ramsčiai?

PSB 6 psl.

Kokie yra ugdymo būdai ir kas yra skautavimas pagal juos?

PSB 7 psl.

Iš ko susideda skautiškas metodas?

PSB 13-19 psl.

Kas yra skautybės dinamiškumas?

PSB 20-23 psl.

Kokie yra skautybės principai?

PSB 24-26 psl.

Kas yra skautai: judėjimas ar organizacija ir kodėl?

PSB 27-35 psl.

Ar skautai yra elitinis sambūris ir kodėl?

PSB 36-38 psl.

Skautai yra apolitiški, bet pilietiški. Kaip tai suderinama?

PSB 39-41 psl.

Kas turima omenyje, kai sakoma, kad vadovauti skilčiai turi „sugebąs“ skautas?

SK 13 psl.

Kas išrenka skiltininką?

SK 13 psl. arba SV 14 psl.

Kas išrenka paskiltininką?

SK 14 psl.

Koks paprasčiausias būdas skiltininkams ir paskiltininkams formuoti?

SK 15 psl.

Kokiais būdais skiltininkas ir paskiltininkas gali įgyti įvairių žinių?

SK 15 psl.

Kokia literatūra būtina skilčiai?

SK 15-16 psl.

Ar vadovas turi būti „vaikščiojanti enciklopedija“ ir kodėl?

SK 16 psl.
Ne. Vadovo nėra „vaikščiojančia enciklopedija“, bet jis sumanus ir turi gerą fantaziją, todėl visada žino, kur galima gauti /suorganizuoti vaikams reikalingas žinias.

Kiek metų skiltininkas turi būti vyresnis už savo skiltį ir kodėl?

SK 13 psl.

Ką dar turi mokėti skiltininkas ir paskiltininkas, išskyrus skautystės teoriją?

SK 16 psl.

Ar vadovas turi atskirai dirbti su skiltininkais ir paskiltininkais ir kodėl?

SK 17 psl.

Kada skiltininkas vadovauja savo skilčiai?

SK 18 psl.

Kaip padidinamas skiltininko autoritetas skiltyje?

SK 20-21 psl.

Ar reikalingas draugovės štabas ir kodėl?

SK 22-23 psl.

Kas yra „skilties vienybės nuotaika“?

SK 25-26 psl.

Kaip galima stiprinti „skilties vienybės nuotaiką“?

SK 35 psl.

Kodėl negalima naudoti ne savo skilties šūksnio?

SK 25 psl.

Kas yra skilties drausmė?

SK 27 psl.

Kas skiltyje atsakingas už naujokų paruošimą?

SK 29 psl.

Koks yra svarbiausias skiltininko uždavinys skiltyje?

SK 29 psl.

Kaip dažnai turi vykti skilčių konkursai ir kokia turi būti jų trukmė?

SK 35 psl.

Užbaik sakinį: „skautų lavinimas, kiek tai įmanoma, turi būti vykdomas...“

SK 39 psl.

Ką skautas turi turėti per kiekvieną skilties sueigą?

SK 43 psl.

Kaip dažnai turi vykti skilties sueigos?

Ne rečiau viena karta per savaitė. Ne kitaip dingsta sistemingumas ir susigrojimas. Nes tai bus jau ne draugų būrys, kuris nori kuo dažniau susitikti.

Kokia yra draugovės steigimo metodo charakteristika?

SK 51 psl.

Kas yra skauto „brevijorius“?

SK 59 psl.

Kokių keturių svarbiausių taisyklių turi laikytis vadovas dirbant su skiltimi?

SK 64 psl.

Ką daryti su „apsileidėliais“?

SK 67 psl.

Kaip galima apdovanoti skiltį?

 

Kas yra skilties dvasia?

SK 88 psl.

Kokie yra skilties formavimo žingsniai?

1. Susipažinimas, subendravimas, komandos suklijavimas, draugystes užmezgimas.

2. Lyderio išskyrimas – skiltininkas.
3. Bendrų simbolių ir tradicijų atsiradimas.

Kodėl kiekvienas žmogus skiltyje turi turėti pareigas ir kaip kelti jų autoritetą?

SV 23 psl.

Jeigu vadovas kuria tokią programą, kurios metu galima patirti nuotykių, pamatyti pavyzdį, rasti paaiškinimą, tai koks turėtų būti skauto atsakas?

SV 37 psl.
Pamatau, pajutau, supratau.

Kiek laiko užima vienas skautiškos programos ciklas? Kaip nustatyti kur jo pradžia ir kur pabaiga?

SV 50 psl.

Koks yra vadovo vaidmuo dirbant su skautais?

SV 59 psl.

Gilv. Pavel M.